Artikel

Ondergrondse aansluitingen zorgen voor duurzaam beheer openbare ruimte

PowerPut is een door CBM Montfoort ontwikkeld totaalconcept om de klant beter te ondersteunen in de verduurzaming van de energievoorziening op evenementenlocaties.

In de gemeente Amsterdam zijn bijzonder veel evenementenlocaties. Om het gebruik van vervuilende aggregaten op deze evenementenlocaties te beperken en op een verantwoorde wijze over te gaan naar een duurzame energieoplossing zijn op diverse evenementenlocaties vaste stroomvoorzieningen gerealiseerd.

Totaalconcept

Hierin staat de oplossing van een ondergrondse stroomvoorziening centraal, maar kunnen ook andere technische bovengrondse toepassingen worden ingezet. PowerPut biedt een uniek totaalconcept aan, dat begint met het inventariseren van het energiegebruik en pas eindigt als er een langdurige samenwerking is gerealiseerd voor het in gebruik nemen van vaste duurzame energieoplossingen.

Aangestuurd slot

Deze vaste duurzame oplossingen zijn geschikt om te worden voorzien van slimheid die volledig is in te richten naar de eigen wensen en eisen vanuit beheer en gebruik. De gebruiker kan middels een app of tag de installatie aan- of uitschakelen. Zo kan het stroomverbruik realtime per kast of tot op stekkerniveau worden bijgehouden en kan er gekozen worden om een automatisch aangestuurd slot in te bouwen.

Het plaatsen van slimme toepassingen zorgt voor een efficiënter beheer en veiliger gebruik van stroompunten. Het bijhouden en factureren van het verbruik kan automatisch worden ingericht en gebruikers kunnen enkel gebruik maken van een stroompunt als zij daartoe bevoegd zijn. Dat levert totale ontzorging op van begin tot eind in de verduurzaming van evenemententerreinen. Bovendien leidt het tot grote milieuwinst, minder geluidsoverlast en vaak ook nog met een positieve businesscase.

CBM Montfoort
Benschop
0348-474906
www.cbmmontfoort.nl

Deel dit artikel