Artikel

Wat te doen met oude infiltratiebestratingen?

Al in 2010 heeft Aquaflow bv de omslag gemaakt om waterbergende wegen te vullen vanuit een kolk in plaats van met onderhoudsgevoelige infiltratiebestratingen.

Vaak is het ombouwen naar kolkafvoer al terugverdiend na één uitgespaarde reinigingsbeurt van doorlatende verharding. Daarbij kan men gelijktijdig de waterging intelligent maken door deze te voorzien van Flowfacts. Vulling, ledigingstijd en het algehele functioneren kan dan, overal en op elk moment, gevolgd worden. 

De infiltrerende stad

Eind 2020 is vanaf de Waterstraat in Delft het rapport ‘Infilterende stad’ gepresenteerd. Van meer dan 100 infiltratiebestratingen is in de praktijk de doorlatendheid gemeten. Conclusies: de gemiddelde doorlatendheid bedraagt 600 millimeter per uut, dat is 300 procent boven de norm van 200 millimeter per uur, maar de doorlatendheid neemt wel jaarlijks 80 millimeter per uur af. Juist onderhoud is gewenst en ook zeer effectief, het verbetert de doorlatendheid met 500 procent. Maar willen beheerders dat onderhoud wel?


Oude vervuilde infiltratiebestratingen kunnen eenvoudig worden omgebouwd naar waterafvoer met WT kolken

Betrouwbare waterafvoer

Met 20 jaar praktijkervaring denkt Aquaflow bv, dat voor een bedrijfszekere waterafvoer, de WT (water treatment) kolk voor veel beheerders beter werkt. Water afvoeren met kolken is bekend en het onderhoud ervan kent geen verrassingen. Daarbij zijn er in de deze kolk extra zekerheden ingebouwd. Het ontwerp is gestoeld op een veel gebruikt rioleringsprincipe, waarbij met een overstortwand de stroomsnelheid wordt verlaagd, waardoor zwevend vuil bezinkt. De kolk voert daarom af in een bezinkunit die in de waterbergende wegfundering ligt en rondom een lengte heeft van 350 centimeter.

De unit kan vanuit de kolk gereinigd worden, maar dat lijkt na 10 jaar gebruik nauwelijks nodig. Jaarlijks komt er zo’n twee millimeter bezinksel in, terwijl er ruimte is voor 70 millimeter. Dit komt vooral omdat de kolk wordt voorzien van een zeefscherm, dat fungeert als groffilter. Hierdoor wordt groter vuil, zoals blad, takjes en overig straatafval, in de onderbak van de kolk opgevangen. Door plaatsing van dit universele zeefscherm blijkt de hoeveelheid vuil in de kolk te verdubbelen. Hoge bedrijfszekerheid en weinig onderhoud, een welkome ontwikkeling voor beheer.

Aquaflow bv
Amsterdam
085 – 485 32 70
https://aquaflow.nl/

 

Deel dit artikel