Artikel

Gebruiksgemak en veilig beheer gaan hand in hand

De eigenaar van een elektrische installatie is vanaf de ingebruikname verantwoordelijk voor het beheer ervan. Het goede nieuws is: u hoeft het niet allemaal zelf te doen.

Het beheer van een elektrische installatie houdt onder meer in dat de eigenaar ervoor zorgt dat de installatie altijd in optimale conditie is en dat er veilig mee gewerkt kan worden. Daarom dient een technisch deskundige aangesteld te worden: de installatieverantwoordelijke (IV).  


Maar waar is hij nu precies verantwoordelijk voor? Binnen een gemeente zijn dit gebouwen, openbare verlichting, riolering, markt- en evenementinstallaties. In veel gevallen gaat het bij markt- en evenementinstallaties om de ondergrondse elektrische voorzieningen van PUTkast BV. Het bedrijf levert onder meer kasten van het type Markt en Evenement. Elk hebben ze hun eigen kenmerken en dus ook een andere gebruiksaanwijzing.

Scheiding gebruik en beheer 

“Er zijn twee grote verschillen tussen een markt- en een evenementinstallatie”, legt Marco Ekelmans vanPUTkast uit. “De marktkast heeft veel contactdozen met een klein vermogen terwijl een kast voor evenementen juist relatief weinig contacten heeft met een groter vermogen in verschillende uitvoeringsvormen. Bij een marktkast is er in termen van de Arbo sprake van leken, reden om de kast altijd uit te rusten met gescheiden compartimenten: scheiding van gebruik en beheer.”


Deze scheiding zorgt ervoor dat het risico op ongelukken tot een minimum beperkt wordt, aldus
Ekelmans. “De gebruikers kunnen alleen bij de contactdozen en niet bij de beveiligingstoestellen. Dat is wettelijk verplicht. De verdeelinrichting zit achter slot en grendel en kan alleen door opgeleide mensen geopend worden. Voor alle kasten geldt dat iemand met verstand van zaken, de Installatieverantwoordelijke, bepaalt hoe de kasten kunnen worden gebruikt en wat het minimale kennisniveau is wat daarvoor nodig is. Ook hiermee worden de gebruikersrisico’s beperkt.” Bij evenementen werken meestal elektrotechnisch onderlegde mensen met de kasten waardoor de scheiding tussen gebruik en beheer vaak niet nodig is.

Jip-en-janneketaal 

De inrichting van de kasten helpt ook bij het voorkomen van ongelukken, vindt Ekelmans. “De kasten die wij leveren zijn zodanig ingericht dat veilig en verantwoord werken bijna voor zich spreekt. Bovendien is er minimaal risico op aanrakingsgevaar of defecten. Maar natuurlijk leveren we altijd een uitgebreide handleiding voor elk type kast, met daarin in jip-en-janneketaal een begrijpelijke uitleg. In elke kast zit ook een gebruikersinstructiesticker die wijst op de belangrijkste aandachtspunten. En tot slot geven we bij de levering van de kast een gebruikersinstructie op locatie. Mochten er daarna alsnog vragen zijn dan ondersteunen we gebruikers in hun dagelijks werk met adviezen.” 


PUTkast verzorgt niet alleen instructies op locatie als er een kast wordt geïnstalleerd. Per jaar volgen ongeveer honderd gemeentelijke beheerders een opleiding waarbij ze leren om op een veilige manier met markt- en evenementeninstallaties te werken.

Meer budget voor veiligheid 

Veilig en verantwoord werken krijgt steeds meer aandacht, vindt Ekelmans. “We merken de laatste tijd dat gemeenten zich steeds meer bewust worden van hun verantwoordelijkheden. Dat zien we bijvoorbeeld aan de vragen die we krijgen, maar ook aan het feit dat gemeenten hier budget voor vrijmaken. Justitie en inspectie SZW (voormalig arbeidsinspectie) treden bovendien steeds strenger op bij incidenten. Een goed voorbeeld hiervan is Haakbergen, dater na het incident met de monstertruck in 2014 voor zorgde dat alle veiligheidsregels optimaal worden nageleefd. Zo ook de elektrische veiligheid.” 


Goed beheer van een kast betekent niet alleen dat je inzicht wilt hebben in het functioneren ervan, maar ook hoe hij gebruikt wordt en dat alle relevante gegevens altijd en overal beschikbaar zijn. Hiervoor ontwikkelde PUTkast een online beheersplatform. “Hier vindt de gebruiker alle actuele tekeningen, handleidingen en meetrapporten van elke kast. Deze gegevens houden wij actueel. De eigenaar van een installatie voldoet met het platform aan een aantal belangrijke wettelijke verplichtingen. Bovendien is de informatie op elk gewenst moment op elke plek beschikbaar. Wij maken dagelijks meerdere back-up’s van de gegevens.”

Wel en wee van de kast 

Het beheersplatform vertelt de eigenaar ook waar alle kasten in zijn gemeente precies staan, om welke typen het gaat en welke eigenschappen de kasten hebben. Ook wordt het platform gebruikt voor het monitoren en oplossen van storingen. Per kast zijn alle periodieke onderhoudsrapporten beschikbaar. Per storing is een registratie beschikbaar: wanneer werd de storing gemeld, wat werd er precies gemeld, wanneer was de monteur op locatie, wat werd er aangetroffen en hoe werd het probleem opgelost? Ook het kostenplaatje staat vermeld in het systeem, tot de facturatie aan toe. Ekelmans: “Alle wel en wee van een kast, inclusief complete historie is overzichtelijk bij elkaar te vinden in de cloud.”


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel