Artikel

Volop aandacht voor lopen

In Rotterdam vond op 4 juli het eerste Nationale Voetgangerscongres Lopen Loont plaats. Een memorabele dag die de start van een nieuwe beweging markeert, waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de voetganger. Een aantal concrete initiatieven zag het daglicht.

Zo kondigde Ineke Spapé, lector aan de NHTV, aan een lectoraat Lopende Zaken te willen starten. Hier komen studie, onderzoek, studentenbijdragen en kennis uit onderwijs en de praktijk samen op het gebied van voetgangers. Niet alleen als verkeersdeelnemers, maar juist ook als gebruikers van het publieke domein.  “Dat lectoraat gaan we voor het eerste jaar opzetten met crowdfunding: gezocht worden 10 (middel)grote gemeenten, die budget bijeen brengen voor dit lectoraat”, legt Spapé uit. “We vragen € 10.000 per gemeente voor het eerste jaar, maar daarvoor ontvangen de deelnemende gemeenten ook een eerste voetgangersscan in hun gemeente of een FreshBrainsproject (pressure cooker session) van een week met studenten-op-locatie.” Voor meer informatie of vragen kunnen mensen mailen naar Ineke Spapé via spape.c@nhtv.nl

Voetgangersberaad

Gekoppeld aan het lectoraat Lopende Zaken wil de NHTV het initiatief nemen om samen met geïnteresseerde partners te werken aan een structurele kennisborging op landelijk niveau in de vorm van een Voetgangersberaad. Werktitel: VOET, ofwel ‘VoetgangersOnderzoeks- en Expertcentrum voor de Toekomst’. Dit beraad kan analoog aan het Fietsberaad beleid, kennis en publicaties over voetgangers ontwikkelen en verspreiden, bijeenkomsten organiseren en onderzoek en projecten initiëren. Na de zomer wordt geïnventariseerd hoe de oprichting van dit beraad tot stand kan komen en welke partners daar bij betrokken zouden kunnen worden.  Voor meer informatie kan gemaild worden naar Ineke Spapé.

Stagiairs zoeken gemeenten

Twee stagiairs van Hogeschool Windesheim in Zwolle gaan in september bij Mobycon aan de slag. Hun opdracht is te onderzoeken wat de juiste stappen zijn om tot een voetgangersnetwerk te komen. De studenten zijn op zoek naar meerdere gemeenten om de theorie van het opbouwen van een netwerk op toe te passen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meebouwen aan kennis en onderzoek? Een reactie kan gestuurd worden naar Johan Diepens - j.diepens@mobycon.nl.

Charter

Het enthousiasme over lopen wordt niet alleen door Rotterdam onderstreept. Zo zijn bijvoorbeeld ook gemeente Eindhoven en Tilburg enthousiast. Zij ondertekenen binnenkort het Charter voor Walking en bekrachtigen dat zij de voordelen van lopen erkennen.

Boek over voetgangers

Stedenbouwkundige Annemieke Molster en landschapsarchitect Sandra Schuit zijn begonnen met het schrijven van het boek over voetgangers. “Dit boek gaat u helpen om steden voetgangersvriendelijker te maken met kennis over voetgangers en veel inspirerend beeldmateriaal”, vertelt Molster enthousiast. Het boek ligt naar verwachting begin 2018 in de winkel.

 

Volgend jaar wordt wederom het Nationaal Voetgangerscongres georganiseerd.

Deel dit artikel