Artikel

Winst voor groen en klimaat bij inrichting openbare ruimte

Boombakken met zitbankjes en insectenhotel met afvalhout dragen bij aan betere toekomst.

Extra pieken regenwater, langere perioden van droogte. Consequenties voor de leefomgeving en daarmee ook de openbare ruimte. En hiermee moet rekening worden gehouden bij de inrichting van de openbare ruimte. Als specialist in straatmeubilair is Grijsen zich bewust van de bijdrage die het bedrijf kan leveren in het toekomst- en klimaatbestendig maken van de buitenruimte. Door bijvoorbeeld te zorgen voor meubilair waar groen een belangrijke rol vervult.


In samenwerking met
BuroBol en Zoontjens Boomprojecten heeft Grijsen bijvoorbeeld in de Hamstraat in Roermond boombakken met geïntegreerde zitbankjes geplaatst. Groen helpt tegen hittestress, zorgt voor natuurlijke schaduw, vangt regenwater op en draagt bij aan een prettige beleving van de buitenruimte. Daarnaast is groen essentieel voor de biodiversiteit. En dat is belangrijk voor bijvoorbeeld insecten. 

Insectenhotel 

Insectenzijn een belangrijke schakel in het ecosysteem, maar hebben het steeds moeilijker. Groen helpt, maar om de afname van de insectenpopulatie tegen te gaan is het ook belangrijk om insecten de ruimte te geven. Grijsen doet dat met zijn duurzame insectenhotel. Het is ontstaan vanuit de circulaire economie gedachte, waarbij steeds wordt gezocht naar een nuttige toepassing van ons afval. 

Houtresten 

Bij de productie van banken en tafels blijven blokjes en stukken hout over. Deze houtresten zijn van zeer hoge kwaliteit en hebben een duurzaam geteelde herkomst: FSC dan wel verantwoord geoogst inlands hout. In het verleden ging dit resthout de kachel in. Grijsen wil dit niet meer. Het bedrijf streeft naar het zo duurzaam mogelijk omgaan met onze grondstoffen.


Hergebruik, recycling en circulaire economie krijgen steeds meer aandacht. Zo kwam Grijsen op het idee om iets nuttigs te gaan doen met het resthout. Het afvalhout wordt in het insectenhotel nuttige toegepast als nest- en rustkamers voor insecten. Hiermee krijgen ook insecten een prettige plek in de openbare ruimte om te verblijven.

Cortenstaal 

Het insectenhotel bestaat uit een Cortenstalen frame dat dezelfde vorm heeft als de Constructo afvalbak. Deze afvalbak produceert Grijsen al jaren en wordt gezien als dé afvalbak voor de openbare ruimte. Dit frame is voorzien van afvalhout waar op diverse manieren rust- en nestkamers in zijn gemaakt die geschikt zijn voor diverse insecten. Het insectenhotel wordt gemaakt in samenwerking met een lokale, sociale werkplaatsvoorziening. 


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2018. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel