Almelosestraat in Raalte draagt bij aan verhoogde biodiversiteit

woensdag 29 september 2021
timer 3 min
De Almelosestraat in Raalte heeft een groene make-over gekregen. Klimaatopgaven, een verouderde inrichting, een nieuwe riolering en veel hardrijdend verkeer in de straat waren aanleiding om de weg opnieuw in te richten.

De gemeente Raalte wilde een groene straat, die bijdraagt aan meer biodiversiteit. idverde Advies heeft een beplantingsplan gemaakt op basis van een inrichtingsplan. Dit is uitgewerkt in overleg met de bewoners van de straat en de vakspecialisten bij gemeente Raalte. Deze zomer heeft idverde Realisatie de aanlegwerkzaamheden afgerond en inmiddels staat de nieuwe beplanting prachtig in bloei. 

Bewonersparticipatie 

De bewoners zijn actief betrokken bij het project. Zo was er een klankbordgroep, waar aanwonenden hun wensen konden uitspreken. “Corona maakte het lastiger om samen te komen en bewoners te betrekken bij het project”, aldus Miriam Spermon, specialist bij idverde Advies. “Samen met gemeente Raalte hebben we toen een film gemaakt, om de bewoners te informeren over de plannen en hun vragen te beantwoorden”, zegt Spermon. “Gemeente Raalte vindt de betrokkenheid van bewoners erg belangrijk. We maken de samenleving samen”, voegt Jacques van Loevezijn, wethouder bij gemeente Raalte, eraan toe. 

Opbouw groenstructuur 

”Er is gekozen voor een doorgaande groenstructuur, welke klimaatrobuust is”, vertelt Jeroen Hoppenbrouwer, vakspecialist groen bij gemeente Raalte. Welke bomen en beplanting passen in deze straat? Dit was een uitdaging. Er was zowel onder- als bovengronds weinig ruimte. Spermon: “We hebben twee hoofdsoorten bomen uitgekozen; een zuil- en gewone vorm. Deze zie je in de hele straat terugkomen als de basisstructuur. Op plaatsen met meer ruimte is gekozen voor grotere bomen met een andere bladstructuur en kroonvorm. Deze passen bij de bestaande bomen en zo behoudt de straat zijn karakter.”  
klimaatadaptatie

Biodiversiteit 

Ten behoeve van de biodiversiteit is gekozen voor inheemse boomsoorten (onder andere de veldesdoorn) als basisbeplanting, bladhoudende- en bladverliezende heesters, een mix van vaste planten en verschillende beplantingslagen (bomen, heesters, vaste planten, bloemrijk gras en gazons met voorjaarsbollen). De uitgekozen planten zijn aantrekkelijk voor insecten. De voorjaarsbollen zijn goed voor bijen en insectenlokkende bomen en heesters trekken weer vogels aan. “Om meer bodemleven te krijgen, hebben we regenwormen toegevoegd bij de heestervakken”, vertelt Rudy Kosters, projectleider bij idverde Realisatie. Spermon: “Ook is een mulchlaag toegevoegd, een laag bladcompost, met veel houtdelen erin. Dit is voor het vasthouden van vocht en zorgt dat er 3 tot 5 jaar minder onkruid groeit. De mulchlaag is goed voor het bodemleven en heeft in de Almelosestraat nu al veel effect.” 
 
idverde 
’s-Hertogenbosch 
0411 – 62 20 36 
https://www.idverde.nl/  

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Hoe hoog staat het water?

2 mei om 17:33 uurtimer3 min
Flowfacts van Aquaflow is ontwikkeld om het Aquaflowsysteem intelligent te maken, maar is generiek toepasbaar in…
Lees verder »
descriptionArtikel

Enschede wapent zich tegen wateroverlast en hittestress

31 mrt om 11:12 uur
De Overijsselse stad Enschede kampt al decennialang met wateroverlast. Deze waterproblematiek wordt grotendeels…
Lees verder »
flash_onNieuws

Groen doet wonderen voor mentale gezondheid

16 mrt om 11:33 uurtimer3 min
Uit een grootschalig onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat sociale cohesie en een groene omgeving…
Lees verder »
Winterswijk
descriptionArtikel

Vrijheidspark: nieuw groen hart voor Winterswijk

14 mrt om 13:37 uur
Een rommelig centrumgebied. Zo kon de omgeving rondom het voormalige Raadhuis van Winterswijk genoemd worden. Veel…
Lees verder »
flash_onNieuws

Gemeente Arnhem geeft vijfduizend bomen en struiken weg

8 mrt om 15:04 uurtimer3 min
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart kunnen inwoners van Arnhem gratis bomen en struiken ophalen. Met deze actie…
Lees verder »
flash_onNieuws

Provincie Zuid-Holland maakt werk van groene bedrijventerreinen

3 mrt om 15:13 uurtimer2 min
De provincie Zuid-Holland maakt werk van het vergroenen van bedrijventerreinen. "Op de vaak versteende…
Lees verder »
descriptionArtikel

Topografisch waterkunstwerk blikvanger Louis Jansenplein in Cuijk

3 mrt om 12:31 uurtimer4 min
Het centrumgebied van Cuijk is de laatste jaren op de schop gegaan. Klapstuk van de herinrichting is het…
Lees verder »
flash_onNieuws

Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie?

28 feb om 13:34 uurtimer4 min
Om gemeenten klimaatbestendiger te maken, is het belangrijk dat ook inwoners in actie komen. De afgelopen twee…
Lees verder »