Almelosestraat in Raalte draagt bij aan verhoogde biodiversiteit

woensdag 29 september 2021
timer 3 min
De Almelosestraat in Raalte heeft een groene make-over gekregen. Klimaatopgaven, een verouderde inrichting, een nieuwe riolering en veel hardrijdend verkeer in de straat waren aanleiding om de weg opnieuw in te richten.

De gemeente Raalte wilde een groene straat, die bijdraagt aan meer biodiversiteit. idverde Advies heeft een beplantingsplan gemaakt op basis van een inrichtingsplan. Dit is uitgewerkt in overleg met de bewoners van de straat en de vakspecialisten bij gemeente Raalte. Deze zomer heeft idverde Realisatie de aanlegwerkzaamheden afgerond en inmiddels staat de nieuwe beplanting prachtig in bloei. 

Bewonersparticipatie 

De bewoners zijn actief betrokken bij het project. Zo was er een klankbordgroep, waar aanwonenden hun wensen konden uitspreken. “Corona maakte het lastiger om samen te komen en bewoners te betrekken bij het project”, aldus Miriam Spermon, specialist bij idverde Advies. “Samen met gemeente Raalte hebben we toen een film gemaakt, om de bewoners te informeren over de plannen en hun vragen te beantwoorden”, zegt Spermon. “Gemeente Raalte vindt de betrokkenheid van bewoners erg belangrijk. We maken de samenleving samen”, voegt Jacques van Loevezijn, wethouder bij gemeente Raalte, eraan toe. 

Opbouw groenstructuur 

”Er is gekozen voor een doorgaande groenstructuur, welke klimaatrobuust is”, vertelt Jeroen Hoppenbrouwer, vakspecialist groen bij gemeente Raalte. Welke bomen en beplanting passen in deze straat? Dit was een uitdaging. Er was zowel onder- als bovengronds weinig ruimte. Spermon: “We hebben twee hoofdsoorten bomen uitgekozen; een zuil- en gewone vorm. Deze zie je in de hele straat terugkomen als de basisstructuur. Op plaatsen met meer ruimte is gekozen voor grotere bomen met een andere bladstructuur en kroonvorm. Deze passen bij de bestaande bomen en zo behoudt de straat zijn karakter.”  
klimaatadaptatie

Biodiversiteit 

Ten behoeve van de biodiversiteit is gekozen voor inheemse boomsoorten (onder andere de veldesdoorn) als basisbeplanting, bladhoudende- en bladverliezende heesters, een mix van vaste planten en verschillende beplantingslagen (bomen, heesters, vaste planten, bloemrijk gras en gazons met voorjaarsbollen). De uitgekozen planten zijn aantrekkelijk voor insecten. De voorjaarsbollen zijn goed voor bijen en insectenlokkende bomen en heesters trekken weer vogels aan. “Om meer bodemleven te krijgen, hebben we regenwormen toegevoegd bij de heestervakken”, vertelt Rudy Kosters, projectleider bij idverde Realisatie. Spermon: “Ook is een mulchlaag toegevoegd, een laag bladcompost, met veel houtdelen erin. Dit is voor het vasthouden van vocht en zorgt dat er 3 tot 5 jaar minder onkruid groeit. De mulchlaag is goed voor het bodemleven en heeft in de Almelosestraat nu al veel effect.” 
 
idverde 
’s-Hertogenbosch 
0411 – 62 20 36 
https://www.idverde.nl/  

Meer artikelen met dit thema

Vernieuwd stationsgebied visitekaartje voor stad Zwolle

11 okt om 15:50 uurtimer3 min
De herinrichting van het stationsplein in Zwolle is gereed. De ronkende bussen en het vele verkeer rondom het…
Lees verder »

Visueel en functioneel aantrekkelijk openbaar groen

7 okt om 13:40 uurtimer2 min
Wateroverlast, verdroging en hittestress wisselen elkaar af. Het klimaat verandert en daarmee de eisen aan de…
Lees verder »

Maakt u ook een lijstje?

28 sep om 16:01 uurtimer4 min
Wat zullen jullie genoten hebben van het jaarlijkse bezoek aan de Vakbeurs Openbare Ruimte, na het jaarlijkse…
Lees verder »

Urban Bee Garden: een biodivers bewonersinitiatief

22 sep om 09:32 uur
Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar B.V. en bloembollenkweker JUB Holland hebben de ‘Urban Bee Garden’…
Lees verder »

Verfijnd, intelligent en extreem efficiënt

21 sep om 14:58 uurtimer2 min
Met een accucapaciteit van 35kWh tot een flinke 70kWh heeft de Alltrec 8015F een uitzonderlijk uithoudingsvermogen…
Lees verder »

Klimaatadaptieve beplanting met maximaal groenrendement

21 sep om 12:30 uurtimer2 min
Welke planten gebruik ik in een regenbestendige border? Hoe voorkom ik dat burgers over de perken lopen? Hoe…
Lees verder »

Noviteit Cobra takverankeringsmaterialentas

16 sep om 17:01 uurtimer2 min
Sinds 20 jaar is het veel gebruikte dynamisch takverankeringssysteem Cobra beschikbaar. Dit systeem met kunststof…
Lees verder »

Iedere morgen een droge jas

16 sep om 16:13 uurtimer2 min
Drytech droogsystemen zijn de oplossing voor het probleem van natte jassen en schoenen. Met Drytech droogkasten…
Lees verder »