Nieuwe KPI’s voor biodiversiteit in de openbare ruimte

dinsdag 12 maart 2024

Foto: Shutterstock

In steden en op het platteland staat de natuur onder druk. De populaties van eerder veelvoorkomende soorten, zoals het konijn, de huismus en de gewone pad, dalen. Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft als antwoord op deze biodiversiteitscrisis een rapport gepubliceerd, waarbij gekeken wordt naar de prestaties van grondgebruikers rondom biodiversiteitsherstel: Kritische Prestatie Indicatoren voor Biodiversiteit in de Openbare Ruimte.

Het rapport 

Er is een manier nodig om de prestaties van grondgebruikers aangaande biodiversiteitsherstel inzichtelijk te maken en om erop te sturen. De bedoeling is dat gekeken wordt naar de inspanningen ten opzichte van bepaalde streefwaarden voor specifieke doelen, zodat echt inzicht wordt verkregen in de bijdrage van een grondgebruiker aan een bepaald doel voor biodiversiteit. Het rapport legt nadruk op de urgentie van een geïntegreerde aanpak voor natuurherstel en biedt een duidelijk stappenplan voor de implementatie van de kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Het biedt dus praktische handvatten voor het meten en verbeteren van biodiversiteit buiten beschermde natuurgebieden, omdat deze leefgebieden voor dieren en planten steeds meer onder druk komen te staan door stedelijke ontwikkeling.

Maatregelen sturen door KPI's

Een kritische prestatie-indicator die in dit geval gebruikt wordt is het herstel van biodiversiteit in de openbare ruimte. Het implementeren van KPI's zorgt ervoor dat de impact van genomen maatregelen nauwkeurig kunnen worden geëvalueerd en – indien nodig – bijgestuurd. Dit is essentieel voor het realiseren van een duurzame toekomst met meer biodiversiteit. De ontwikkelde KPI's gaan over verschillende aspecten die invloed hebben op de leefomgeving, en daarmee impact hebben op de biodiversiteit. Voor beleidsmakers, grondbeheerders en andere stakeholders die zich inzetten voor het behoud en herstel van biodiversiteit in de openbare ruimte zijn de indicatoren essentieel.

Sneller biodiversiteitsherstel 

Het is van belang om de KPI's te richten op maatregelen die voor een grondbeheerder te beïnvloeden zijn, zoals het verbeteren van leefomgevingen. Zo sturen we niet direct op soortenaantal, maar op doelen of factoren die beheersbaar zijn en de leefomgeving van soorten verbetert – zodat deze soorten zich makkelijker kunnen vestigen en/of vermenigvuldigen en verspreiden. Hierbij gaat het om een korte cyclus. Op de lange termijn blijft het monitoren van soortendiversiteit en -aantallen wel nodig om inzicht te krijgen in de positieve ontwikkelingen en om de effectiviteit van de KPI’s te evalueren. Bij deze monitoring gaat het dus om een langere cyclus. Beide cycli samen zorgen voor een sneller biodiversiteitsherstel.

Samen sterk

Stichting Deltaplan biedt hiermee een belangrijke tool voor het versnellen van het biodiversiteitsherstel. De introductie van de KPI's voor biodiversiteit in de openbare ruimte is een belangrijke mijlpaal, omdat dit het bewustzijn en de actie op nationaal niveau bevordert. Het rapport biedt een fundament voor samenwerking tussen verschillende sectoren en benadrukt het belang van gemeenschappelijke doelstellingen en acties om de biodiversiteit in Nederland te beschermen en te versterken. 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Klimaat Expo: Mobiele waterkering van Waterschot B.V. beschermt tegen waterschade

8 apr om 09:51 uur
Op de Nationale Klimaat Expo tonen verschillende exposanten hun innovaties om zo hun vakgenoten en -collega's te…
Lees verder »
descriptionArtikel

Samen herstellen we de waterkringloop

8 apr om 09:25 uur
Hevige regenbuien en extreme droogte zorgen ervoor dat we steeds beter moeten nadenken over een klimaatbestendige…
Lees verder »

Klimaat Expo: Hemelwater afvoeren zonder buizen met de kolkgoot van Nering Bögel

2 apr om 08:52 uur
Op de Nationale Klimaat Expo tonen weer verschillende exposanten hun innovaties om zo hun vakgenoten en -collega's…
Lees verder »
descriptionArtikel

Young professional in de openbare ruimte: Thijs Ebbers

21 mrt om 14:53 uur

Ook in de openbare ruimte is de zoektocht naar een nieuwe generatie gaande. Straatbeeld geeft ter inspiratie in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Objectieve data voor Hilversum met de Groene Stad Challenge

21 mrt om 09:58 uur

De Groene Stad Challenge geeft een gedetailleerd beeld van de groene stand van zaken in een gemeente en inzicht…

Lees verder »
descriptionArtikel

Onderzoek naar de waterbergende weg: we volgen de druppel door het hele systeem

19 mrt om 09:03 uur

Met meer dan een meter neerslag was het recordnat in Nederland in het afgelopen jaar. Maar 2023 kende ook…

Lees verder »
descriptionArtikel

Expertcolumn Luuk Postmes: Verwondering

14 mrt om 10:55 uur

Blijf je verwonderen, daar wordt de wereld beter van. En groener! Luuk Postmes van de gemeente Eindhoven  heeft…

Lees verder »

Weber ontwikkelt eco mortel voor 3D betonprinten

11 mrt om 14:06 uur

Weber, een pionier op het gebied van 3D betonprinten, heeft met Weber 3D eco de volgende generatie van haar…

Lees verder »