Bedrijfsnieuws

Van beheer openbare ruimte naar beheer publieke ruimte

Beheer van de buitenruimte vraagt om een nieuwe balans. De huidige tijd vraagt om co-productie tussen overheid, instellingen, bedrijven en burgers die zich samen inzetten voor de publieke ruimte.

Toekomstbestendig

Dat impliceert niet dat overheden hun verantwoordelijkheden over de schutting gooien maar juist willen delen met belanghebbende partijen. Die als aanvulling op de publieke investeringen zich bekommeren over de kwaliteit om zo een toekomstigbestendige buitenruimte te maken.

 

Deze werkwijze vraagt om duidelijke kaders, (strategische) structuren en voor de langere termijn goed nadenken over de uitgave van gemeenschapsgeld. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn  het toepassen van risicoanalyses en toetsing aan life cycle kosten. Met een goede basis ligt er dan een uitdaging tot het vinden van een nieuwe balans.


Transformatie

De openbare ruimte transformeert naar een publieke ruimte. Daarbij is ruimte voor burgers om aan te geven wat voor hen belangrijk is. En hoe we de beste effecten kunnen bereiken wat betreft de tevredenheid over de openbare ruimte.

 

Het beheer van deze publieke ruimte vraagt ook om een duurzame inrichting en hoe er uitvoering kan worden geven om het onderhoud duurzamer uit te voeren. Tevens vraagt het om sociale duurzaamheid, gerichte keuzes en gedifferentieerde onderhoudsniveaus. Hierbij is niet alleen maar de techniek bepalend, ook gebruikerswensen gaan vergaande invloed krijgen op de uitvoering van het beheer en onderhoud.


Co-productie

Het beheer kan niet meer zonder co-productie. Een efficiënte en kostenbewuste uitvoering van onderhoud is vooral doen wat de burgers en bezoekers belangrijk vinden. Het beheer van de openbare ruimte doe je niet meer alleen als overheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor de inzet van het gemeenschapsgeld dat wordt ingezet voor beheer van de publieke ruimte.

 

Buitengewoon heeft expertise en ervaring om u hierin te adviseren.

 

Buitengewoon

Adviseurs publieke ruimte

www.buitengewoonadviseurs.nl

info@buitengewoonadviseurs.nl

Deel dit artikel