Bedrijfsnieuws

Dankzij GRIB weer grip op het bomenbeheer

Actueel inzicht in de feiten van vandaag! De uit te voeren werkzaamheden altijd in een helder overzicht! Alle acties geborgd en in één dashboard! Met het programma Strategisch Bomenbeheer en de procestool GRIB van Bomenwacht Nederland heeft de gemeente Lisse én structuur in haar operationele proces van planmatig onderhoud én overzicht als het gaat om tijd, geld en kwaliteit. Zo krijgt de gemeente Lisse meer regie op haar bomenbestand.

Welk beheersysteem er ook wordt gebruikt, het levert altijd veel informatie op. Bruikbare informatie over hoe de bomen ervoor staan en wat er moet gebeuren om ze op kwaliteit te houden. Maar al die informatie kan ook gaan duizelen. Waar te beginnen? Loopt het nog op schema? En laten we de kosten niet vergeten! GRIB vertaalt de data uit het beheersysteem naar heldere informatie en geeft hiermee antwoord op belangrijke vragen. “Bij hoeveel bomen moet er bijvoorbeeld begeleidingssnoei toegepast worden? En welke kosten zijn ermee gemoeid en past dit binnen het gestelde budget? De antwoorden op deze en vergelijkbare vragen zijn dankzij GRIB geen grote zoektocht meer”, stelt Paul Wolvers, beleidsmedewerker groen van de gemeente Lisse.


In drie stappen naar Strategisch Bomenbeheer

Tijdens stap 1 van het programma Strategisch Bomenbeheer, de QuickScan, leert de gemeente haar eigen organisatie kennen. Hoe is de gemeente georganiseerd? Hoeveel medewerkers werken mee aan het beheren van het bomenbestand? Weet iedereen wat zijn of haar rol is in het grote geheel? En hoe zit het met de financiën? Vragen die met verschillende sessies en met een vragenlijst beantwoord worden. Stap 2 is de Pilot, waar de theorie in praktijk gebracht wordt. Letterlijk aan de slag met het IBVU-model: Inventariseren wat de huidige situatie van het bomenbestand is, Besluiten wat ermee moet gebeuren, Voorbereiden hoe ze het gaan doen en Uitvoeren van de werkzaamheden zelf. De gemeente Lisse is net gestart met het toepassen van de procestool GRIB in het IBVU-model. In het eerste onderdeel Inventarisatie hebben ze al kunnen ervaren wat de toegevoegde waarde van de procestool is. “Heel helder en concreet. Het geeft weer wat er in de gemeente allemaal moet gebeuren. Natuurlijk is in de eerste plaats de veiligheid belangrijk, maar dankzij de inventarisatie weten we ook hoeveel bomen er bijvoorbeeld gerooid en gesnoeid moeten worden. Deze informatie kan ik heel makkelijk wegzetten als werkzaamheden in het open postenbestek”, vertelt Wolvers. Daadwerkelijk besluiten of er wel of niet gerooid gaat worden, deze en andere besluiten worden genomen tijdens een besluitvormingssessie.

 

Een helder en duidelijk overzicht helpt om deze besluiten snel en eenvoudig te nemen. En die overzichten zijn met GRIB gemakkelijk te genereren. Met letterlijk één druk op de knop geeft GRIB inzicht in de actuele situatie van het planmatig onderhoud, op elk gewenst moment. “Uit ons beheersysteem zijn ook overzichten te draaien. Dit kunnen wij zelf doen. Alleen voordat je daadwerkelijk een overzicht hebt, gaan daar wel wat acties aan vooraf. Met GRIB kan ik vrij eenvoudig een selectie maken”, vertelt Wolvers. Na de onderdelen Voorbereiding en Uitvoering van het IBVU-model is stap 3, de Implementatie aan de beurt, het model implementeren in de eigen organisatie.


Grip op het bomenbeheer

Al met al zorgt de procestool GRIB ervoor dat er weer grip komt op het bomenbeheer. Waar dan ook, op elke computer op een overzichtelijke manier zicht houden op de actuele data, en tijdens welke werkzaamheden dan ook de regie houden op het operationele proces van planmatig onderhoud. Naast inzicht in de huidige kwaliteit van het bomenbestand biedt GRIB ook inzicht in de uitgaven en de planning.


Demonstratie GRIB bijwonen

Wilt u zelf ervaren hoe GRIB ook voor úw organisatie van onschatbare waarde kan zijn? Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op woensdag 27 en donderdag 28 september 2017 geeft Bomenwacht Nederland in haar stand 2.304 een demonstratie van GRIB. Meld u aan voor een persoonlijke demonstratie, raak geïnspireerd en krijg weer grip op uw beheer! 

Deel dit artikel