Bedrijfsnieuws

De impact van beplanting op de kosten, de functie en de identiteit van de buitenruimte

Groen is maatschappelijk gezien actueler dan ooit. Dat komt mede door de veranderingen in klimaat en milieuwetgeving. Groene energie en duurzaamheid sturen maatschappelijke en economische ontwikkelingen en de beplanting neemt daarbij een centrale rol in. Stadslandbouw, planten die stroom opwekken, groenprojecten bij scholen en ziekenhuizen enzovoorts. Ook bij particulieren groeit het besef dat de buitenruimte evenveel aandacht verdient als de binnenruimte van de woning.

Plantenkennis is cruciaal

De vraag naar meer groen, meer functionaliteit en meer variatie in het groen in onze buitenruimte gaat gepaard met een toenemende behoefte aan kennis. De complexiteit van groeivormen en -hoogten, bodem en water, bloeiperioden en herfstkleuren is niet alleen voor de beginners, maar vaak ook voor de ervaren groenprofessional duizelingwekkend. Met name bij hoveniersbedrijven, gemeenten en tuin- en landschapsbureaus klinken signalen dat er behoefte is aan meer kennis ten aanzien van beplanting. Daarom heeft de OntwerpAcademie meerdere cursussen met betrekking tot beplanting ontwikkeld. ‘Plantenkennis’ en ‘Toegepaste Beplantingsleer’ zijn daar voorbeelden van.


De sleutel tot optimale kwaliteit en creativiteit in projecten

Beperkte kennis leidt soms tot verkeerde soortkeuze. Daardoor ontstaan onnodige kosten voor onderhoud en vervanging bij uitval. Daarnaast biedt een goede sortimentskennis de kans om door middel van alternatieve keuzes de functie en de identiteit van de buitenruimte te versterken. Naast het leren van veel verschillende soorten is het verkrijgen van inzicht belangrijk. Inzicht in de planteigenschappen en de invloed op hun omgeving en het ontdekken van logische verbanden tussen de oorspronkelijke groeiplaats en de behoefte van de beplanting. De keuze in beplanting heeft impact op budgetten, de functie van de buitenruimte en ook op de identiteit van omgeving én de ontwerper. Gedegen plantenkennis vormt uiteindelijk de sleutel tot optimale kwaliteit en creativiteit in projecten.

Deel dit artikel