Bedrijfsnieuws

De kracht van beeld in online onderzoek

De veranderende openbare ruimte is de orde van de dag. Gemeenten worden geacht problemen, herinrichting en verbetering samen met belanghebbenden aan te pakken. Plannen moeten door betrokkenen worden gedragen. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor het gebied? Wat moet er behouden blijven en wat is goed om te veranderen? Hierbij wil je lokale kennis en visies boven water krijgen om samen tot een goede aanpak te komen.

Recent hebben Heusden, Gorinchem, ‘s-Hertogenbosch en Dinteloord voor de samenwerking met de bewoners gebruik gemaakt van een visueel krachtig locatie-gebonden enquête tool en maptables – tafels met geïntegreerde touch-schermen.  In startsessies werden de bewoners en belangengroepen gevraagd wat volgens hen moet gebeuren naar aanleiding van de vraagstelling. Online kon iedereen ideeën, vragen en commenteren geven, aangevuld met eigen beeldmateriaal. Wat zijn slimme plekken voor plaatsing van containers? Wat zijn mooie plekken en welke wil je verbeteren? Zij weten als ‘local experts’ natuurlijk het beste wat er écht speelt in het gebied. Met de honderden responses heeft ontwerpbureau NieuwBlauw zo in Gorinchem en Dinteloord en Social Nudging bureau Pennock & Postema in ’s-Hertogenbosch een vertaling gemaakt naar aanpak en inrichting.  Op deze manier worden plannen gemaakt met een breed draagvlak en gebruik gemaakt van lokale ideeën.


“De ideeën van de bewoners geven ons een goed inzicht in de plekken waar we iets mee moeten doen en waar we juist van af moeten blijven. De wisdom of the crowd heeft ons echt verrast!”


Meer informatie: www.overheidsparticipatie.nu

Deel dit artikel