´We maken van klimaatadaptatie vandaag al een prioriteit´

dinsdag 11 januari 2022
timer 4 min
De aanpassing van onze openbare ruimte aan klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse overheid en de bouwsector. Vandersanden neemt het voortouw in klimaatadaptatie en ontwikkelt oplossingen die een antwoord bieden op hevige regenval en bodemdroogte.

Ons klimaat is aan het veranderen. In heel Europa – en daarbuiten – wordt de zomer steeds heter en volgen periodes van zware neerslag elkaar steeds sneller op. De Universiteit van Wageningen raamt de totale schade van klimaatverandering in Nederland op maar liefst 80 miljard euro tegen 2050, indien er geen adaptatiemaatregelen worden genomen. De overheid formuleerde daarom de ambitie om tegen 2050 alle openbare ruimten klimaatadaptief in te richten.

Hitte en langdurige droogte leiden tot een laag grondwaterpeil en watertekorten waar onder meer de landbouw last van heeft. Tijdens periodes met extreme neerslag daarentegen, is er meer kans op wateroverlast en overstromingen, vooral in stedelijke gebieden die doorgaans minder bestand zijn tegen klimaatverandering.

Deze paradox - onze openbare ruimte gaat gebukt onder te veel en te weinig water - stelt overheden voor een grote uitdaging: hoe richten we onze openbare ruimte zo in dat we regenwater niet alleen kunnen afvoeren maar ook kunnen vasthouden?

vds

Klimaatadaptatie bij Vandersanden

Als familiebedrijf stellen wij onszelf elke dag opnieuw de vraag hoe we mee kunnen bouwen aan een prettige leefomgeving die anticipeert op de ecologische uitdagingen van vandaag en morgen. We denken daarbij in generaties, niet in jaren. Daarom bouwen we graag mee aan een openbare ruimte die niet alleen vandaag, maar ook over 10, 50 of 100 jaar nog steeds duurzaam, klimaatbestendig, mooi en kwalitatief is.

We zetten ons met de volgende drie uitgangspunten in voor klimaatadaptieve oplossingen:

  • Maatwerk in functie van lokale behoeftes: klimaatadaptatie gaat verder dan een combinatie van producten. Elke stadswijk en elke dorpskern is anders. Wie wil investeren in duurzaamheid, moet systeemoplossingen ontwikkelen die inspelen op (hyper)lokale uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan ondergrondse waterstromen, het soort ondergrond, hoogteverschillen die waterstromen beïnvloeden, verharding en bebouwing, grondwaterstanden, de intensiteit van regenbuien en de plaatselijke jaarlijkse regenval.
  • Eenvoud en toegankelijkheid: klimaatadaptatie moeten we omarmen en mag daarom niet te ingewikkeld worden. Bij Vandersanden streven we naar klimaatadaptieve oplossingen die ook voor aannemers realiseerbaar zijn zonder grote aanpassingen in hun manier van werken. We geloven in overzichtelijke, beheersbare en niet te complexe oplossingen.
  • Aantrekkelijkheid en kwaliteit: gemeenten hoeven volgens Vandersanden geen compromis te sluiten tussen aantrekkelijkheid en duurzaamheid bij de invulling van hun openbare ruimte. Klimaatadaptieve oplossingen moeten dezelfde kwaliteitsstandaarden als klassieke producten hebben én moeten er even mooi en hoogwaardig uitzien.

In de praktijk

Hoe gaan we wateroverlast en -schaarste concreet tegen? In het verleden was het credo om hemelwater zo snel mogelijk af te voeren. Die filosofie is inmiddels achterhaald: we moeten proberen het water vast te houden. Door regenwater te snel af te voeren, breken we de natuurlijke aanvulling van het grondwatersysteem af en die is juist belangrijk bij lange periodes van hitte en droogte. Bij Vandersanden geloven we in de kracht van waterinfiltrerende bestrating als oplossing voor de toegenomen wateroverlast en droogte.

Door waterinfiltrerende bestrating infiltreert het regenwater op de plek waar het valt. In de onderconstructie kan het water ter plekke wegzakken in de bodem of bijvoorbeeld vertraagd worden afgevoerd naar een WADI of het oppervlaktewater. Door het afkoppelen van het hemelwater voorkomen we overbelasting en overstort van het rioolstelsel. Rioolwaterzuiveringsinstallaties werken ook beter als rioolwater niet verdund wordt door regenwater. Daarnaast helpt waterinfiltrerende bestrating ook tegen lange periodes van droogte: door water op te vangen in de ondergrond blijft de grondwaterstand op peil en daalt de kans op verdroging en verzilting.

Om die reden ontwikkelde Vandersanden Drainflow®: waterpasserende straatbakstenen met de kwaliteit van klassieke straatbakstenen én met waterinfiltrerende eigenschappen. De stenen zijn mechanisch te verwerken en de toepassing vermijdt andere complexe en kostbare ingrepen zoals bijvoorbeeld de aanleg van aparte rioleringen voor hemelwater. Het is praktisch en goed in te passen in de bestaande bebouwde omgeving.

Kortom: waterpasserende straatbakstenen zijn in combinatie met de juiste ondergrond een eenvoudige, mooie en duurzame oplossing die onze openbare ruimte preventief wapent tegen de impact van klimaatverandering.

Wat brengt de toekomst?

Vandersanden is er trots op dat wij met innovatieve oplossingen en advies op maat kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze openbare ruimte. Zo bouwen we mee aan mooie en duurzame steden en dorpen in heel Europa.

We maken van klimaatadaptatie vandaag al een prioriteit, maar denken ook vooruit. De horizon is momenteel gericht op 2050, maar klimaatverandering zal ook decennia en eeuwen daarna een grote uitdaging blijven. Daarom werken we vandaag onder meer aan de ontwikkeling van CO2-neutrale en zelfs CO2-negatieve stenen. We willen de milieu-impact van onze stenen minimaliseren voor een gunstige levenscyclusanalyse (LCA) en milieukostenindicator (MKI). Onze nieuwe, state of the art straatbaksteenoven in Tolkamer helpt ons vandaag al om de CO2-uitstoot significant te reduceren.

vds

Tot slot zal ook Vandersanden als bedrijf mee evolueren. In een wereld en met een klimaat dat steeds complexer wordt, groeit Vandersanden van producent van gevel- en straatbakstenen naar een partner voor overheden die hun openbare ruimte duurzaam en klimaatadaptief vorm willen geven. Door de krachten te bundelen met onze partners en gemeenten, zetten we samen een stap voorwaarts in de verduurzaming van openbare ruimten in Nederland en daarbuiten.

Meer informatie over klimaatadaptatie? Ga naar www.vandersanden.com/klimaatadaptatie

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Hoe hoog staat het water?

2 mei om 17:33 uurtimer3 min
Flowfacts van Aquaflow is ontwikkeld om het Aquaflowsysteem intelligent te maken, maar is generiek toepasbaar in…
Lees verder »
descriptionArtikel

Enschede wapent zich tegen wateroverlast en hittestress

31 mrt om 11:12 uur
De Overijsselse stad Enschede kampt al decennialang met wateroverlast. Deze waterproblematiek wordt grotendeels…
Lees verder »
descriptionArtikel

Topografisch waterkunstwerk blikvanger Louis Jansenplein in Cuijk

3 mrt om 12:31 uurtimer4 min
Het centrumgebied van Cuijk is de laatste jaren op de schop gegaan. Klapstuk van de herinrichting is het…
Lees verder »
flash_onNieuws

Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie?

28 feb om 13:34 uurtimer4 min
Om gemeenten klimaatbestendiger te maken, is het belangrijk dat ook inwoners in actie komen. De afgelopen twee…
Lees verder »
flash_onNieuws

Herinrichting Bisschop de Vetplein in Gilze in volle gang

25 jan om 18:12 uurtimer2 min
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het Bisschop de Vetplein in Gilze. Bij de herinrichting is er aandacht voor…
Lees verder »
descriptionArtikel

Enorme tijdsbesparing dankzij revolutionaire afwatering

26 nov 2021 timer3 min
De herinrichting van het Koopmansplein was een belangrijk project in de herinrichting van de binnenstad van…
Lees verder »
descriptionArtikel

Straten in de gemeente Groningen worden teruggegeven aan de bewoners

30 okt 2021 timer5 min
De gemeente Groningen heeft in november de Leidraad Openbare Ruimte gepresenteerd. De leidraad, opgesteld in…
Lees verder »
flash_onNieuws

Vernieuwd stationsgebied visitekaartje voor stad Zwolle

11 okt 2021 timer3 min
De herinrichting van het stationsplein in Zwolle is gereed. De ronkende bussen en het vele verkeer rondom het…
Lees verder »