Nieuws

Miljoeneninvestering voor klimaatadaptatie in Overijssel

De provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast in de provincie tegen te gaan. Tot en met 2023 gaat het onder andere om een subsidieregeling voor gemeenten en waterschappen. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het voorstel om hier 8,75 miljoen euro in te investeren.

Naast een extra bijdrage voor de waterschappen steunt de provincie ook projecten van gemeenten die Overijssel klimaatbestendiger maken. Overijssel is vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgedeeld in vier zogeheten werkregio’s die aan de slag zijn met aanpassingen rondom de klimaatverandering. De provincie financiert 20 procent van de maatregelen die in de werkregio’s worden opgevoerd.

Gedeputeerde Staten stellen verder voor om een bedrag van 2,25 miljoen euro te reserveren voor de subsidieregeling Klimaatadaptatie. Deze regeling is op 1 februari 2021 in werking getreden. De provincie wil met deze subsidieregeling inzetten op haalbaarheidsonderzoeken, procesondersteuning en fysieke maatregelen die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook wordt gedacht aan projecten die bijdragen aan de verdere bewustwording van ondernemers en inwoners in Overijssel. De provincie wil een vliegwiel op gang brengen waarbij projecten als inspiratie dienen voor anderen. Denk daarbij aan het klimaatadaptief inrichten van schoolpleinen en dorpspleinen maar ook aan het innovatief inrichten van gasloze wijken in onze provincie.

Daarnaast wil het provinciebestuur investeren in pilots die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook komt er cofinanciering voor verduurzaming van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld proeftuinen in de Climate Campus.

Bron: Provincie Overijssel

Deel dit artikel