Nieuws

VHG pleit voor bijzondere status groenprofessionals

Om de schade van de coronacrisis voor de groene branche zo veel mogelijk beperkt te houden, maakt branchevereniging VHG zich er hard voor dat de bedrijven onder de gegeven omstandigheden zoveel mogelijk kunnen blijven doorwerken. “Met inachtneming van de instructies voor veilig en gezond werken is dat ook goed mogelijk”, stelt VHG-directeur Egbert Roozen.

VHG-directeur Egbert Roozen neemt wekelijks deel aan de ‘uitvraag bouw problematiek Covid-19’, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de belangrijkste knelpunten in de bouw en aanverwante sectoren te bespreken. De vragen gaan over de voortgang van projecten, personeel, financieel-economische gevolgen, gevolgen op de werkplek, liquiditeit en de ervaringen met het noodmaatregelenpakket dat door het kabinet is gepresenteerd. “Voor nu lijken de steunmaatregelen van de Rijksoverheid voldoende voor de bedrijven in de groene branche”, zegt Roozen. “We zien wel dat de liquiditeit van bedrijven onder druk staat. Bedrijven die problemen op het gebied van liquiditeit ervaren, worden door VHG geholpen bij het aanvragen van steunmaatregelen. Uiteraard zullen we de vraag naar en het effect van deze maatregelen in de gaten houden.”

Onderzoek

Uit een impactonderzoek dat VHG heeft laten uitvoeren in de week van 16 maart, blijkt dat 33,6 procent van de 423 bedrijven 20 procent of meer van hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Voor het uitvoeren van groenvoorzieningswerkzaamheden geldt dat bij 27,6 procent van de 177 uitvoerende bedrijven. Bij interieurbeplanters geeft ruim 44 procent aan meer dan 20 procent van hun werk niet te kunnen uitvoeren. Drie procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan helemaal geen hinder te ervaren.

Bijzondere status

Nu het groeiseizoen is begonnen pleit VHG ervoor om het beroep van hovenier, groenvoorziener, boomspecialist, dak- en gevelbegroener en interieurbeplanter een bijzondere status te geven. Het werk sluit aan bij het algemeen maatschappelijk belang van onder andere de bouwopgave, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, kwaliteit openbare ruimte en beheersing van plagen zoals de eikenprocessierups. “Het is belangrijk overheden te motiveren door te gaan met aanbestedingen en vergunningverlening rondom groen- en natuurinclusieve bouwprojecten. De groenbranche ondervindt nu al problemen bij de continuering van projecten en in de planvorming. Groenaanleg en -onderhoud zit vaak geclusterd in grotere bestekken. Het zou beter zijn om het groen uit deze clustering te halen en apart aan te besteden. VHG wil hiervoor aan tafel met Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten om samen te kijken wat er gedaan kan worden om de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen in de openbare ruimte en natuurinclusieve gebouwen voort te zetten. We hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om hierbij te helpen”, zo besluit Roozen.

Lees hier het uitgebreide persbericht van VNG

Deel dit artikel