Nieuws

Geen huur voor moestuintjes op braakliggende grond Zwolle

De gemeente Zwolle juicht het tijdelijke gebruik van braakliggende grond toe. Vaak wordt braakliggende bouwgrond door bewoners ingevuld als moestuin of speeltuin. vanaf nu zal de gemeente hiervoor geen huur meer vragen.

 
De gemeente Zwolle geeft aan blij te zijn met het tijdelijk anders gebruiken van de grond. Eerder al stond de gemeente toe dat particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte werden neergezet.

Het is sinds 2012 mogelijk om braakliggende grond in de stad te gebruiken voor initiatieven van bewoners. Tientallen initiatieven zijn sindsdien al opgepakt. De gemeente is van mening dat de grond op deze manier maatschappelijk nut krijgt. Bovendien zorgt de gezamenlijke aanpak voor sociale cohesie.
 

Grond in kaart brengen

De gemeente heeft op basis van alle ervaringen van de eerste jaren nu beoordeeld hoe (aan)vragen bij tijdelijk anders gebruiken nog beter opgepakt kunnen worden.  Zo gaat de gemeente ervoor zorgen dat mensen met ideeën en vragen over tijdelijk ander gebruik zo snel mogelijk door de gemeente verder geholpen worden. Voor tijdelijke moestuinen op braakliggende bouwgrond wordt geen huur meer gevraagd, alleen een eenmalige bijdrage.  En de gemeente onderzoekt of de gronden die in aanmerking komen voor tijdelijk ander gebruik beter in kaart gebracht kunnen worden voor geïnteresseerden, zodat voor initiatiefnemers duidelijk is wat de mogelijkheden zijn in Zwolle.

Deel dit artikel