Nieuws

Bomenbalans in Beverwijk negatief

Bomenbalans 2010-2011: meer bomen gekapt dan geplant Het afgelopen plantjaar (2010-2011) zijn er in Beverwijk 120 bomen geplant en 211 bomen gekapt. Dit jaar is er dus een negatief saldo van 91 bomen op de bomenbalans verschenen. 

Bomenbalans in Beverwijk negatief

 


Grote projecten


Hoewel dit misschien overkomt als een negatieve ontwikkeling is dit verschil goed te verklaren. Schommelingen in de balans zijn een logisch gevolg van de vele grote projecten die de afgelopen jaren in Beverwijk zijn gestart en in uitvoering zijn gegaan. Omdat herinrichtingen vaak enkele jaren in beslag nemen kan er tijdelijk een tekort of overschot in de balans ontstaan. De afgelopen jaren waren die schommelingen voornamelijk in positieve richting maar dit jaar slaat de balans net als in 2009-2010 de negatieve kant op. De totale balans staat nog altijd positief: +269 bomen sinds de start van de balans in 2002.

Herinrichtingen


Vanwege herinrichtingen zijn dit jaar 156 bomen verwijderd en 94 bomen aangeplant. Grote projecten die dit jaar veel invloed op de balans hebben gehad zijn Oosterwijk, de Vuurlinie, de Wijkerbaan, de Westelijke Randweg en de herinrichting Arendsweg. Bij herinrichtingprojecten wordt al in een vroeg stadium bekeken welke bomen binnen het plan kunnen worden behouden en welke (groen)uitstraling de wijk na de herinrichting gaat krijgen. Het uitgangspunt is om de aanwezige waardevolle bomen in de plannen op te nemen en om het bestaande groenbeeld te evenaren of zelfs te overtreffen.

Natuurlijke oorzaken


Er zijn in 2010-2011 ongeveer 50 bomen verwijderd vanwege natuurlijke oorzaken. Van de bomen die vanwege natuurlijke oorzaken zijn verwijderd zijn er 26 weer teruggeplaatst. De reden dat ze niet allemaal 1 op 1 zijn vervangen, is dat op een aantal plaatsen vanwege de bodemkwaliteit of de ruimte de groeiomstandigheden niet goed genoeg waren om een nieuwe boom aan te planten.

Vooruitzicht


De komende jaren starten grote projecten zoals de aanleg van het Stationsgebied, het Meerplein en de herstructurering van Oosterwijk. Hierbij worden weer nieuwe bomen aangeplant wat een positief effect heeft op de bomenbalans. Met de andere vastgestelde instrumenten uit het bomenbeleid draagt de gemeente er ook zorg voor dat de kwaliteit van deze bomen in de nieuwe projecten toeneemt. Dit door onder andere gebruik te maken van standplaatsverbetering, de bomentoets en de soortkeuzerichtlijn.

Bron: Nieuwsbank

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel