Nieuws

Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid Beste Beheerteam

De Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid is tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte op 27 november in Zoetermeer uitgeroepen tot het Beste Beheerteam van Nederland. De deelnemers aan het congres verkozen de vrijwilligers uit de Friese gemeente Ooststellingwerf uit drie genomineerden.

Bewonerscommissie Oosterwolde Zuid Beste Beheerteam

 

Het beheer van de openbare ruimte is een mooi, complex en dynamisch vak dat respect verdient. Met de prijs krijgen opdrachtgevers, aannemers, ambtenaren, bewoners en projectleiders de kans om te laten zien waarom juist zij het Beste Beheerteam van Nederland zijn en worden de winnaars in het zonnetje gezet.
 

Sterke sociale cohesie

De twee andere genomineerden waren de stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde uit Almere en het Groenteam Indus uit Dordrecht. In alle drie de gevallen is sprake van een grote betrokkenheid van bewoners en een sterke sociale cohesie in de wijk. Zowel in Oosterwolde, als in Almere en in Dordrecht is er veel inzet en betrokkenheid onder bewoners en een sterke wil om zelf bij te dragen aan een prettige openbare ruimte.
 

Schoonmaak- en opruimploegen

Na een wijkvernieuwing een aantal jaren geleden ontstond in Oosterwolde Zuid de angst onder de bewoners dat het behaalde hoge kwaliteitsniveau in de wijk van korte duur zou zijn. Om dit te voorkomen staken de bewoners de koppen bij elkaar en vormden zij schoonmaak- en opruimploegen. De zeventien commissieleden en twintig vrijwilligers uit de wijk van zo’n 1400 woningen zijn stuk voor stuk bijzonder gemotiveerd en iedereen draagt onbetaald zijn steentje bij. En het resultaat mag er zijn: de wijk ligt er nog steeds fraai onderhouden bij.
 

Nieuwe verhoudingen

Naast de verkiezing bood het beheercongres veel mogelijkheden om kennis te delen met de ruim 270 deelnemers. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het tegenwoordig tenslotte om veel meer dan het opruimen van de wijk. Burgertevredenheid en sturen op emotie, assetmanagement, informatiemanagement en regiesturing zijn enkele van de thema’s die gezamenlijk zijn besproken. Daarbij spelen nieuwe verhoudingen tussen burgers, bedrijven, gemeenschap en overheid een belangrijke rol.

Deel dit artikel