Nieuws

Miljoenen subsidie voor groener Amsterdam

De gemeente Amsterdam stelt deze collegeperiode 4 miljoen euro beschikbaar voor groene initiatieven van burgers en ondernemers. Te denken valt aan groene gevels en daken of stadslandbouw.

De gemeente stimuleert bewoners en ondernemens om bijvoorbeeld groene daken of groene gevels te realiseren. Tevens is geld beschikbaar voor groene buurtinitiatieven. Die versterken de groene uitstraling van een buurt en vergroten de sociale cohesie. Dat geldt ook voor stadslandbouw. "Stadslandbouw en bewustwording rond voedsel zijn steeds meer in opkomst. Resultaat is een kortere, duurzamere voedselketen, met schonere distributie en minder verspilling. Lokale betrokkenheid, sociale cohesie en een goede gezondheid zijn bijkomende positieve effecten. Amsterdam wil initiatieven rondom stadslandbouw en voedsel dan ook faciliteren, cofinancieren en eventuele belemmerende regels wegnemen", aldus de gemeente.


Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Tot slot kunnen schoolbesturen een subsidieaanvraag doen voor Groene Schoolpleinen. De gemeente Amsterdam wil met de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) ervoor zorgen dat schoolpleinen vergroenen en weer echte speelpleinen worden. Speelpleinen waar leerlingen worden uitgedaagd te spelen, samen op avontuur uit te gaan en zo meer beweging te krijgen.

 

De miljoenen die beschikbaar zijn voor subsidie maken deel uit van de in totaal 60 miljoen euro die de afgelopen is toegekend aan groenprojecten in de hoofdstad. Meer dan de helft van dit geld ging naar het verbeteren van de Amsterdamse stadsparken.

Deel dit artikel