Nieuws

Extra glasbakken moeten recycling op gang helpen

Er wordt te weinig glas gerecycled. Hierom moet het Afvalfonds in de komende 2,5 jaar 800 glasbakken bijplaatsen. Wanneer dit niet gebeurt, wordt een boete opgelegd.

Dat schrijft NRC op haar website. Stichting Afvalfonds Verpakkingen is belast met de recycling en dient in de komende 2,5 jaar 800 glasbakken bij te plaatsen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de extra glasbakken er uiterlijk in 2021 daadwerkelijk staan.

Afspraken

Er geldt sinds 2014 een wettelijke afspraak waarin staat dat 90 procent van de glazen verpakkingen moet worden hergebruikt. Echter steekt dit percentage al jaren op de 85 procent. Een woordvoerder verklaarde aan NRC: "De afgelopen jaren hebben we de sector meermaals aangesproken op hun wettelijke verplichting. Er zijn ook veel goede stappen ondernomen, zoals campagnes om mensen aan te zetten hun glas naar de glasbak te brengen, maar dat is nog niet voldoende."

Geschikte locaties

Het Afvalfonds gaat eerst onderzoeken in welke gemeenten de glasbakken het best geplaatst kunnen worden. Voor elke glasbak die op de deadline nog niet is geplaatst, legt de ILT een boete van 7000 euro op. Daarbovenop kan nog een boete van 1,5 miljoen euro worden uitgeschreven voor elke procentpunt die het Afvalfonds minder aan glas recyclet. 

Deel dit artikel