Nieuws

Plukveldjes voor meer biodiversiteit

Om de biodiversiteit te versterken, mogen inwoners van gemeente Hardenberg locaties nomineren voor het inzaaien van zogenaamde plukveldjes. Dit zijn stukken gazon die met een mengsel van wilde bloemen en kruidachtige planten worden ingezaaid.

Plukveldjes zijn door de grote variatie aan plantensoorten een rijke bron van nectar voor bijen, vlinders en andere insecten. Wanneer de bloemen in de plukveldjes in bloei zijn, mogen buurtbewoners deze plukken om er een mooi boeket van te maken, schrijft Stadszaken.


Wethouder Luiten (Beheer Openbare Ruimte) van gemeente Hardenberg benadrukt het belang van een grote biodiversiteit: "Het gaat slecht met vogels, wilde bloemen en insecten. In 25 jaar tijd zijn 75% van de insecten verdwenen. Die ontwikkeling moet gestopt worden. Daarom willen we insectvriendelijk beheer gaan toepassen. De plukveldjes bieden insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen en het ziet er ook nog leuk uit."


De gemeente maakt de veldjes halverwege maart gereed voor het inzaaien. Met het inzaaien wordt gebruik gemaakt van eenjarige en meerjarige mengsels. In het mengsel zitten meer dan 25 bloemensoorten, waaronder margrieten en klaprozen. De bloeiperiode van deze bloemen is van juni tot en met september. Het inzaaien van plukveldjes in de gebouwde omgeving levert een goede bijdrage aan de biodiversiteit. Veel bestuivende insecten vormen een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarom essentieel voor de biodiversiteit.


Hardenberg vraag inwoners mee te denken door plekken in het openbaar groen aan te dragen die geschikt zijn voor het inzaaien van een plukveldje. Het gaat om plekken waar nu gazon ligt. Het veldje moet minimaal 100 m2 en mag maximaal 1000 m2 zijn. Iedere inwoner die via de website een plek aandraagt, krijgt een zakje bloemenzaadjes cadeau. Deze kunnen buurtbewoners bijvoorbeeld gebruiken om hun eigen voortuintje ook geschikt te maken als leefomgeving voor bijen en andere insecten.


Als gemeente werkt Hardenberg aan nog meer manieren voor het vergroten en optimaliseren van de biodiversiteit. Denk hierbij aan het weggeven van gratis nestkastjes en bloemenzaden. Daarnaast heeft Hardenberg zich aangesloten bij Operatie Steenbreek, waarmee wordt gestimuleerd om in versteende tuinen een aantal stenen te vervangen zijn door planten of gras.

Deel dit artikel