Nieuws

Eerste waterbergingssysteem ingezet als hemelwaterriool

Lapinus, onderdeel van Rockwool, past in opdracht van gemeente Maasgouw voor het eerst het Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem toe als regenwaterriool onder woonstraten.

Eerder werd hetzelfde systeem al met succes aangelegd onder speeltuinen en parkeerplaatsen in dezelfde gemeente. Het toegepaste regenwaterriool heeft een totale lengte van bijna drie kilometer. Het systeem is innovatief, omdat het twee keer zoveel opslaat dan lava of grind. Het is hiermee sneller en voordeliger, doordat de bodem in de infiltratie kan worden meegerekend. 


Gemeente Maasgouw is proactief in Limburg als het gaat om het afkoppelen van regenwater. Hierdoor wordt regenwater niet meer middels het vuilwaterriool naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd, maar gebeurt dit via infiltratie-elementen die in de bodem zijn geïnfiltreerd. Dat heeft twee voordelen: zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater. Een infiltratie verbetert de waterbalans en gaat hiermee verdroging tegen. 


BLM Wegenbouw uit Wessem is medio 2018 begonnen met de aanleg van Rockflow. Ingenieursbureau Ducot Engineering en Advies uit Herten tekende het ontwerp en schreef het bestek in opdracht van de gemeente. In uitgegraven sleuven wordt een Rockflow-strook van een meter hoog bij 120-150 centimeter breed aangebracht. Het totale volume van alle straten bedraagt ongeveer 2500 kuub. Op de Rockflow-pakketten komt achtereenvolgens 50 tot 70 centimeter ophoogzand, een fundering van 30 centimeter menggranulaat, 5 centimeter straatzand en tenslotte een verharding van betonsteen. Het hemelwater van de daken aan de voorzijde en straten worden via regenpijpen, afvoerkolken en ondergrondse leidingen in de steenwolpakketten gevoerd. De pakketten vullen zich van onder naar boven.


Driessen van Lapinus: “Een steenwol pakket van 1 m3 voorzien van invoerkanalen vult zich in 10 minuten met water, dat is zes keer sneller dan de norm in dit project.” De waterafgifte geschiedt binnen maximaal 24 uur. “Dat is afhankelijk van de natheid van de bodem. Bij een relatief droge bodem kan het in 4 á 5 uur. In geval van volledige verzadiging is infiltratie niet meer mogelijk en wordt het water op vier punten overgestort naar de Maas.” 
 
Lapinus is van het ontwerp tot en met de uitvoering betrokken. Driessen: “We hebben aan de voorkant veel tijd gestoken in uitleg over het systeem. Met name bij de draagkracht worden wel eens vraagtekens geplaatst. Opdrachtgevers, adviesbureaus en aannemers verwachten meestal niet dat steenwol zeer sterk materiaal is omdat het een licht en poreus materiaal is. Om hen definitief te overtuigen hebben we hen onze proeflocatie laten zien. Op ons eigen terrein hebben we een jaar geleden Rockflow met diverse elementsterktes aangelegd.


Dagelijks rijden er 60 tot 120 vrachtwagens over proefvlakken; niet één element is sindsdien verzakt, nog geen millimeter. Dat zegt genoeg.” Jean-Philippe Janssens, senior adviseur water van Ducot Engineering & Advies beaamt dat. “Ten tijde van het ontwerp liep deze test nog. Om extra zeker te zijn dat de Rockflow-elementen niet zouden verzakken hebben we niet één breed maar twee smallere pakketten ontworpen. Achteraf gezien bleek dit niet noodzakelijk en is het ontwerp aangepast naar 1 strook van 1.2 tot 1.5 meter breed. “
 

 Deel dit artikel