Nieuws

Invoering Omgevingswet voorzien in 2021

Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren maakt 90 miljoen euro vrij om vertraagde implementatie Omgevingswet vlot te trekken.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) stelt voor de komende vier jaar in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 mogelijk te maken. Ze verwacht dat de planning van de al twee keer uitgestelde wet daarmee ‘op schema blijft lopen’, schrijft Binnenlands Bestuur. 

Makkelijker

Doel van de Omgevingswet is dat bedrijven, burgers en professionals van overheden makkelijker en efficiënter zaken kunnen doen op het gebied van omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Het stelsel zet de gebruikers centraal. Er komt meer ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven, er zijn er minder vergunningen nodig en zo mogelijk worden de procedures korter. Voor bedrijven wordt het gemakkelijker te innoveren.

Brandbrief

De wet zou oorspronkelijk in 2018 in werking treden, maar die datum werd niet gehaald. Ook 2019 bleek niet mogelijk. Daarop besloot het vorige kabinet de invoering van de Omgevingswet uit te stellen tot 2021. In januari van dit jaar trokken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen daarover bij BZK aan de bel. In een brandbrief waarschuwden ze Ollongren ‘dat het uitvoeringsprogramma Aan de slag met de Omgevingswet momenteel niet het tempo [kan] maken en de ondersteuning bieden die nodig is’. Door gebrek aan budget, schreven ze, zou de invoering van de wet wellicht opnieuw gevaar kunnen lopen. 

Deel dit artikel