Nieuws

Aantrekkelijk wonen in beperkte Rotterdamse ruimte

Rotterdam heeft een publicatie gemaakt over ‘Een gezinsappartement’, een verzameling voorstellen en ideeën om aantrekkelijke gezinswoningen te maken binnen de beperkte ruimte van de grote stad.

Het boekje is het resultaat van een prijsvraag onder bouwers, ontwikkelaars, architecten en bewoners zelf om het ideale stadsappartement te ontwerpen. Het bevat een rijkdom aan ideeën die aantonen dat gezinsvriendelijk wonen in de grote stad wel degelijk mogelijk is.

Gemakken van de stad

Het bieden van een plezierige woonomgeving aan gezinnen is een speerpunt in het Rotterdamse beleid. Draagkrachtige gezinnen kiezen steeds vaker voor de gemakken van de stad, maar willen daarnaast ook ruim kunnen wonen. Ouders willen dat hun kinderen naar een goede school kunnen en prettig kunnen buitenspelen in hun eigen buurt. Rotterdam speelt hier op in met het programma Kansrijke Wijken, waarin meer grote woningen, meer excellente scholen en meer groen en speelruimte in een aantal wijken rondom het centrum wordt gerealiseerd.

 

De Rotterdamse aanpak richt zich op wijken rondom het centrum: Middelland, Nieuwe Westen, Oude Noorden, Liskwartier, Nieuw-Crooswijk, Kralingen-West, Lloydkwartier, Katendrecht en Kop van Zuid-Entrepot. Er is een groeiende vraag naar grotere woningen in deze wijken. Daarom stimuleert de gemeente kleine projectontwikkelingen, het verbouwen van of verkoop van kluswoningen, meer ruimte voor zelfbouw en samenvoegen van kleine woningen. Om dat te bereiken werkt de gemeente nauw samen met bewoners, corporaties, investeerders en ondernemers.

Gezinswoningen

Een voorbeeld is de samenwerking bij de Zwaerdecroonstraat in Middelland. De corporatie heeft de opgeknapte, vergrote woningen verkocht aan gezinnen. De gemeente heeft de straat heringericht met meer groen en bredere stoepen. Ook nieuwbouw draagt bij aan de groei van het aanbod van grotere woningen. Bijvoorbeeld het Soetendaalseplein, Huis van Wensen en Kaap Belvedère 3. Maar ook de Kaapvaarder in Katendrecht en Prachtig Kralingen in Kralingen West. Al deze woningen waren binnen korte tijd verkocht.

Deel dit artikel