Nieuws

Stresstest light geeft globaal inzicht in klimaatbestendigheid

Uiterlijk in 2019 moeten alle overheden in Nederland een klimaatstresstest hebben gedaan om de kwetsbare plekken te bepalen voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte.

Het klimaat is aan het veranderen en de gevolgen daarvan zien we steeds vaker om ons heen. Het wordt warmer en droger. En als het dan een keer regent, valt er meteen een heleboel water. De openbare ruimte is hier niet altijd tegen bestand. Om te kijken waar in ons land de kwetsbare plekken zitten, moet elke overheid uiterlijk komend jaar een klimaatstresstest doen. De Rijksoverheid ontwikkelde hiervoor een handreiking die geldt als gestandaardiseerde stresstest.

Stedelijk en landelijk gebied

Deze stresstest light is speciaal ontwikkeld voor gemeenten en waterschappen die nog niet of nauwelijks met klimaatadaptatie bezig zijn. De stresstest light is gebaseerd op de beelden uit de Klimaateffectatlas, maar kan bijvoorbeeld ook ingevuld worden met de resultaten van eigen stresstesten. De test is toe te passen in stedelijk en landelijk gebied en geeft globaal de kwetsbare plekken in een gebied aan.

 

De stresstest light richt zich op het in beeld brengen van kwetsbaarheden op vier thema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Daarnaast bieden veel bureaus een verdiepende stresstest aan. Voor gemeenten en andere overheden heeft het uitvoeren van zo’n test een tweeledig doel. Enerzijds brengt de test risicogebieden in kaart en tegelijkertijd worden maatregelen opgesteld die helpen een klimaatadaptieve omgeving te creëren. 

Zeven ambities

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben de overheden zeven ambities benoemd voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland. Met deze ambities onderschrijven gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat ze het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren.

  1. Kwetsbaarheid in beeld brengen
  2. Uitvoeringsagenda opstellen
  3. Risicodialoog voeren en strategie opstellen
  4. Meekoppelkansen benutten
  5. Reguleren en borgen
  6. Stimuleren en faciliteren
  7. Handelen bij calamiteiten
Meer informatie: www.ruimtelijkeadaptatie.nl 

Deel dit artikel