Nieuws

Ontwerp Europaplein burgerinitiatief

Herontwerp Europaplein Renkum burgerinitiatief Een burgerinitiatief heeft geleid tot een bijzonder herontwerp van het Europaplein in Renkum. Het ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR samen met de Werkgroep Europaplein, tevens opdrachtgever, en de Renkumse bevolking.

Ontwerp Europaplein burgerinitiatief


Rapport herontwerp aangeboden


Het ontwerp biedt een breed gedragen basis voor de ontwikkeling van het plein. Met plekken om te zitten en te spelen en mogelijkheden voor verschillende activiteiten wordt het plein voor iedereen interessant. Het ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van Wageningen UR samen met de Werkgroep Europaplein, tevens opdrachtgever, en de Renkumse bevolking. Het rapport werd vrijdag aangeboden aan wethouder Rita Weeda van de gemeente Renkum.


Groen plein met Franse sfeer


Het nieuwe Europaplein is een groen plein. Ruim twintig nieuwe platanen zorgen voor een ‘Franse sfeer’. Er is voorzien in een vernieuwde waterpartij, en het bestaande monument krijgt een plek in een bloemenhof. In het ontwerp zijn diverse zitplekken opgenomen en midden op het plein kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden. Kortom, het Europaplein kan weer een plek worden voor jong en oud.


Gefaseerde realisatie


Het ontwerp is zo opgebouwd dat een gefaseerde realisatie mogelijk is zonder dat de kwaliteit van de uiteindelijke beoogde verbeteringen in het geding komt. Afhankelijk van beschikbare financiering kunnen verschillende opties al dan niet worden uitgevoerd. Een basisingreep voor een nieuw Europaplein is begroot op ongeveer 100.000 euro.


Wensen nieuwe plein


Schetsateliers met kinderen en volwassenen uit Renkum hebben wensen voor een nieuw plein opgeleverd. De ruimtelijke indeling van het plein is daarin als belangrijk element naar voren gekomen. Daarnaast hebben onderzoekers van Wageningen UR dertig inwoners van Renkum geïnterviewd om na te gaan wat de betekenis en waarde van het Europaplein zijn. De belangrijkste conclusie daaruit is dat die graag een groen en dynamisch plein willen met verschillende gebruiksmogelijkheden. Deze uitkomsten zijn meegenomen in het eindontwerp, maar vormen daarvoor niet de democratische legitimering. Daartoe diende het participatieve ontwerpproces.

Schetsontwerpen


Twee Wageningse studenten Landschapsarchitectuur hebben de wensen van de Renkummers vertaald in vier schetsontwerpen: (1) het Bomenplein met de focus op groen, (2) de Hofjes met focus op activiteiten, (3) de Brink met extra bebouwing en (4) zonder extra bebouwing. Deze ontwerpen zijn vervolgens aan de Renkumse bevolking voorgelegd. Daaruit bleek dat deze meer groen en meer samenhang op het plein wilde. Het ontwerp Hofjes leverde met enkele aanpassingen het meest wenselijke beeld op en vormde zo de basis voor het eindontwerp.

Download hier het ontwerp voor een nieuw Europaplein in Renkum’

Download hier het rapport 'Ons Europaplein'.

Lees ook: Europaplein Renkum wordt groene oase

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

 

Deel dit artikel