Nieuws

Zeeland strijdt tegen vervuild water

Agrariërs, gemeenten en het waterschap in de provincie Zeeland gaan de komende jaren samenwerken aan de vermindering van de uitstoot van bestrijdingsmiddelen. Doel is het oppervlaktewater in de provincie schoner te krijgen.

Vanaf 2018 mogen er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Er moet dus gezocht worden naar andere manieren om bijvoorbeeld het openbaar groen te beheren en op die manier het water schoner te krijgen. Om dit doel te bereiken zoeken waterschap en gemeenten de samenwerking met boeren, loonwerkers, hoveniers en bewoners. "Door middel van demonstraties en het delen van kennis kunnen we samen zoeken naar innovatieve oplossingen om efficiënt en effectief om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen", zegt Rien Klippel van waterschap Scheldestromen. 


Technieken

"Denk hierbij aan nieuwe spuit- en schoffeltechnieken, interne spoelsystemen, de goede keuze van de juiste middelen en lagere doseringstechnieken". Het project richt zich ook op het omgaan met bestrijdingsmiddelen bij beheerders van openbaar groen en sportvelden en op volkstuinders.


Aanmelden 

Agrariërs en loonwerkers die aan het project willen deelnemen kunnen zich aanmelden bij CLM, een kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu. Dat stelt de groepen samen waarna de eerste bijeenkomst worden georganiseerd

Deel dit artikel