Nieuws

Gerooide essen krijgen tweede leven in Zwolle

In Zwolle zijn in de winter 1.800 essen gerooid. De door de essentaksterfte getroffen bomen moesten met grote inzet van materieel en menskracht verwijderd worden. Toch krijgen de gerooide essen een tweede leven.

Zwolle volgt het verloop van de boomziekte in het openbare groen. Alle essen worden eenmaal per jaar beoordeeld op ziekteverschijnselen. Er wordt op deze wijze in beeld gebracht welke bomen gezond blijven, welke aangetast zijn en welke gekapt moeten worden. Uit de inventarisatie van alle essen in 2017 bleek dat circa 2.000 bomen in woongebieden meer dan dertig procent aangetast waren en daardoor een gevaar vormden voor inwoners en het verkeer.’

 

In samenwerking met ROVA en aannemer Veluwenkamp zijn van november 2017 tot maart 2018 1.800 zieke essen in twintig grotere laanstructuren en in de wijken gekapt. Vervolgens zijn 1.000 vervangende bomen van februari tot medio april aangeplant. In juni van dit jaar vindt de nieuwe inventarisatie plaats van alle essen om de gevolgen van de boomziekte opnieuw in beeld te brengen en een nieuwe kaplijst op te stellen.

Biodiversiteit

Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere (verschillende) soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen wil de gemeente de biodiversiteit in het stadsgroen vergroten. Bovendien voorkomt deze aanpak dat een nieuwe boomziekte in de toekomst alle bomen in de laan aantast. Het gemeentebestuur heeft in de beheervisie voor het groen al eerder besloten om niet overal over te gaan tot herplant.

Hoogwaardig hergebruik

Het stamhout van de gekapte essen is opgeslagen in Herfte. Zwolle wil het vrijkomende hout duurzaam met Binthout en andere partners bewerken en hergebruiken, en daarmee de circulaire economie bevorderen met behulp van initiatieven uit de stad. Dit houdt onder meer in dat het vrijkomende hout bij voorkeur lokaal wordt hergebruikt en bij de werkzaamheden zoveel als mogelijk werknemers met een afstand op de arbeidsmarkt worden ingezet.

Deel dit artikel

Gerelateerd