Nieuws

Handleiding voor participatie bij openbare verlichting

Hoe ga je om met participatie bij openbare verlichting? Daaf de Kok en Beatrijs Oerlemans schreven er een praktische handleiding over.

Stel, je maakt voor het centrum van je dorp of stad een nieuw verlichtingsplan. Uiteraard ga je bewoners en andere belanghebbenden erbij betrekken. Participatie is immers een van de speerpunten van jouw gemeente. Maar hoe ga je te werk? Licht en Donker Advies schreef een handleiding Participatie & Openbare Verlichting.

Participatie wordt steeds gangbaarder, ook in het werkveld openbare verlichting. Tegelijkertijd roept het nog regelmatig discussie en zelfs weerstand op. Sommige OVL-ers zien het als ‘gedoe’ of als iets wat veel tijd kost en weinig oplevert. Er zijn echter goede redenen om ermee aan de slag te gaan.

Van techniek naar een prettige openbare ruimte

Bij openbare verlichting richten we ons al snel op technieken, lichtberekeningen, beheerkosten en normen. Maar uiteindelijk heeft al dat werk maar één doel: zorgen dat de openbare ruimte veilig en prettig is voor de gebruikers. Het gaat uiteindelijk om de mensen. Die staan centraal, daar doe je het voor. Burgerparticipatie helpt om (gezamenlijk!) goede keuzes te maken, afgestemd op de wensen en behoeften van de gebruikers. En het vergroot de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving.

De handleiding springt bij waar het algemene participatiebeleid van de gemeente niet in voorziet. Het gaat dus niet over participatie bij (her)inrichting van de openbare ruimte in het algemeen, hoewel sommige informatie daar wel goed bruikbaar voor zou kunnen zijn. Het boekje bestaat uit drie delen.

Praktijkvoorbeelden

In het eerste deel worden onder meer begrippen uitgelegd, worden verschillende vormen van participatietrajecten beschreven en komen communicatiemiddelen aan bod. In het tweede deel worden aan de hand van praktijkvoorbeelden tips gegeven, maar staat er ook telkens een kritische noot bij. Elk project heeft een bepaalde invalshoek, denk aan het verwijderen van verlichting, toepassen van telemanagement of het verledden van het areaal. Bijna elk veel voorkomend project komt aan de orde.

Met het derde deel van de handleiding kan de ovl-ambtenaar echt aan de slag. Er wordt een heel aantal instrumenten en afwegingskaders aangereikt die gebruikt kunnen worden bij het opstarten van een succesvol participatietraject.

OVL Symposium 2020

Het beleid van de gemeente biedt helaas niet altijd voldoende houvast bij een specifiek werkveld. Met de praktische handleiding Participatie & Openbare Verlichting wordt het een stuk makkelijker om samen met bewoners tot een goed resultaat te komen Op het OVL Symposium 2020 presenteren Daaf de Kok en Beatrijs Oerlemans de handleiding.

Lees hier alles over het OVL Symposium

Deel dit artikel