Nieuws

Volop aandacht voor lopen

Op 4 juli vond in Rotterdam het eerste Nationale Voetgangerscongres 'Lopen Loont' plaats. Tijdens deze dag werd er meer aandacht gevraagd voor de voetganger. Ook zag een aantal concrete initiatieven het daglicht, waarbij iedere vakprofessional- die zich bezig houdt met lopen en de voetganger- wordt opgeroepen om zich aan te sluiten.


Lecotoraat
Zo kondigde Ineke Spapé, lector aan de NHTV, aan een lectoraat Lopende Zaken te willen starten. Hier komen  studie, onderzoek, studentenbijdragen en kennis uit onderwijs en de praktijk samen op het gebied van voetgangers. Niet alleen als verkeersdeelnemers, maar juist ook als gebruikers van het publieke domein.  “Dat lectoraat gaan we voor het eerste jaar opzetten met crowdfunding: gezocht worden 10 (middel)grote gemeenten, die budget bijeen brengen voor dit lectoraat”, legt Spapé uit. “We vragen € 10.000 per gemeente voor het eerste jaar, maar daarvoor ontvangen de deelnemende gemeenten ook een eerste voetgangersscan in hun gemeente of een FreshBrainsproject (pressure cooker session) van een week met studenten-op-locatie.” Voor meer informatie mail naar: Ineke Spapé via [email protected]

 

Voetgangersberaad
Gekoppeld aan het lectoraat Lopende Zaken wil de NHTV het initiatief nemen om samen met geïnteresseerde partners te werken aan een structurele kennisborging op landelijk niveau in de vorm van een Voetgangersberaad. Werktitel: VOET, ofwel  ‘VoetgangersOnderzoeks- en Expertcentrum voor de Toekomst’. Dit beraad kan analoog aan het Fietsberaad beleid, kennis en publicaties over voetgangers ontwikkelen en verspreiden, bijeenkomsten organiseren en onderzoek en projecten initiëren. Na de zomer wordt geïnventariseerd hoe de oprichting van dit beraad tot stand kan komen en welke partners daar bij betrokken zouden kunnen worden. Voor meer informatie mail naar: Ineke Spapé via [email protected]

 

Stagiairs zoeken gemeenten
Twee stagiairs van Hogeschool Windesheim in Zwolle gaan in september bij Mobycon aan de slag. Hun opdracht is te onderzoeken wat de juiste stappen zijn om tot een voetgangersnetwerk te komen. De studenten zijn op zoek naar meerdere gemeenten om de theorie van het opbouwen van een netwerk op toe te passen.
Geïnteresseerd en meebouwen aan kennis en onderzoek? Mail naar: Johan Diepens - [email protected]

 

Charter
Het enthousiasme over lopen wordt niet alleen door Rotterdam onderstreept. Zo zijn bijvoorbeeld ook gemeente Eindhoven en Tilburg enthousiast. Zij ondertekenen binnenkort het Charter voor Walking en bekrachtigen dat zij de voordelen van lopen erkennen.

 

Boek over voetgangers
Stedenbouwkundige Annemieke Molster en landschapsarchitect Sandra Schuit zijn begonnen met het schrijven van het boek over voetgangers. “Dit boek gaat u helpen om steden voetgangersvriendelijker te maken met kennis over voetgangers en veel inspirerend beeldmateriaal”, vertelt Molster enthousiast. Het boek ligt naar verwachting begin 2018 in de winkel.

 

Lopen Loont
'Lopen Loont' startte op 4 juli als eerste Nationale Voetgangerscongres waarbij er een beweging op gang is gezet.Die beweging wordt op gang gehouden door onder anderen de genoemde initiatieven, maar ook de webstie www.lopenloont.nl wordt omgebouwd tot een platform waarop men op de hoogte wordt gehouden van al het nieuws, vragen, onderzoeken, initiatieven en meer rondom om lopen.


Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel