Nieuws

Brabantse stadsvogels krijgen subsidie

De populatie van vogels in de stad neemt steeds verder af. Om vogels te kunnen voorzien van een beter leefklimaat, krijgen zij aandacht van de subsidieregeling Natuur van provincie Noord-Brabant.

De extra aandacht voor stadsvogels is het gevolg van een motie van statenlid Tom Ludwig, schrijft Nature Today. Ludwig wil hiermee de achteruitgang van het aantal stadsvogels in Noord-Brabant aanpakken. Nog tot 3 maart kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidie voor projecten die de natuur ten goede komen.

Minder plek en voedsel voor de vogel

Uit onderzoek blijkt dat er steeds minder stadsvogels zijn, benadrukt Ludwig. Van de twintig kenmerkende soorten zijn er dertien met aanzienlijk minder exemplaren in de stad dan voorheen. Dat komt omdat ze minder plekken hebben om nesten te bouwen en voedsel te vinden. Met behulp van de provincie zijn goede projecten opgestart, zoals het plaatsen van extra nestkasten. 


Binnen de regeling is subsidie beschikbaar in een groot aantal focuspunten. De projecten voor stadsvogels vallen binnen biodiversiteit, bedreigde diersoorten en leefgebieden. Elke paragraaf heeft zijn eigen indientermijn en subsidieplafond. 

Deel dit artikel