Nieuws

Duurzaamheidscheck nu met gratis visualisatie

Heeft u als gemeentebestuur, woningbouwcorporatie of parkmanager de ambitie om koploper te zijn of tenminste aan te sluiten bij de actuele en urgente duurzaamheidsthema’s? De duurzaamheidscheck van BTL helpt bij het inzichtelijk maken van deze ambities voor bijvoorbeeld een woonwijk, woonomgeving of bedrijfsterrein.

Vervolgens laten we zien hoe op basis van de huidige situatie de kansen kunnen worden benut voor een duurzame (her)inrichting. Het eindresultaat is geschikt als communicatiemiddel of inspiratiedocument naar bewoners of andere belanghebbenden.
Duurzaam bouwen? Check het effect van groen!

Onze duurzaamheidscheck heeft als doel om in een vroeg stadium kwaliteiten, ambities en kansen voor de duurzame ontwikkeling van een specifiek terrein of gebied in beeld te brengen. En natuurlijk in het bijzonder met groene maatregelen! Ons advies motiveert uw organisatie en  stakeholders om meer en specifiekere duurzaamheidsaspecten mee te nemen in de planvorming (voor de ontwerp-, reconstructie-, bouw- of exploitatiefase). Het resultaat is een compacte en beeldende notitie waarin wij onze visie op uw ontwikkeling samenvatten:

  • De bestaande situatie nemen we als basis; de landschappelijke en ecologische kwaliteiten op en rondom het terrein.
  • Effect van de voorgenomen duurzaamheidsambities in uw huidige plan en optimalisatie hiervan door het versterken of uitbreiden van uw (ontwerp)ideeën.
  • Aanvullende kansen door extra (groene) maatregelen voor een beter leefklimaat, meer biodiversiteit of verbeterde water- en energiehuishouding.

NL Greenlabel als basis

Onze duurzaamheidscheck is gebaseerd op de criteria van NL Greenlabel . BTL is partner van NL Greenlabel en heeft door hen een aantal duurzaamheidsexperts laten opleiden. Door te werken volgens deze uitgangspunten borgen we dat voor ieder terrein alle relevante (duurzaamheids)aspecten worden meegenomen. Een verder traject voor certificering kan, maar hoeft niet altijd het einddoel te zijn. Het gaat voor ons om een maximaal effect en meerwaarde van de groene maatregelen voor uw ontwikkeling!

Waarom BTL Advies?

BTL Advies is het groene architecten- en ingenieursbureau waar een toekomstbestendige en groene inrichting in de volle breedte worden opgepakt; van een duurzame visie en een wervend ontwerp naar een doordacht uitvoeringsplan. Onze experts beantwoorden hoe uw duurzaamheidsambities kunnen worden vertaald naar concrete doelen en maatregelen voor mens, natuur en omgeving. Onze duurzaamheidscheck helpt u om uw groene ambities te specificeren en in de praktijk te brengen.

Profiteer nu!

Na een compacte duurzaamheidscheck van uw ontwikkeling (gebouw, terrein of gebied) ontvangt u van BTL Advies tijdelijk gratis een visualisatie van het toekomstbeeld van uw nog groenere projectontwikkeling!


Meer weten over onze duurzaamheidscheck? Neem dan contact op met Mieke Latijnhouwers, Projectleider Tuin- & Landschapsarchitectuur bij BTL Advies (mieke.latijnhouwers@btl.nl | 06 22 16 69 73)

Deel dit artikel