Nieuws

Hoe groen of versteend zijn de tuinen in mijn gemeente?

Hoe groen of versteend zijn de tuinen in mijn gemeente? Stichting Steenbreek krijgt middels de kaartviewer van Cobra Groeninzicht een tool in handen die eenvoudig antwoord geeft op deze vraag.

Cobra Groeninzicht heeft alle honderd miljoen bomen in Nederland en specifiek de boomkronen en kroonprojecties in kaart gebracht. Directeur Joost Verhagen van Cobra Groenzicht: "Als ik het heb over alle bomen, dan bedoel ik ook echt alle bomen. Er is geen onderscheid gemaakt tussen publieke en private ruimten, dus ook de bomen in de tuinen zijn in kaart gebracht. Als je dit weet, weet je ook waar geen bomen en ander groen staat. Deze informatie is voor ons als adviesbureau op groengebied minder interessant, maar voor Stichting Steenbreek des te interessanter."

In een oogopslag is te zien hoe groen of versteend de tuinen op een bepaalde locatie in een gemeente zijn. "Gemeenten die aangesloten zijn bij Steenbreek hebben toegang tot deze kaart", zo vertelt Verhagen. "Zij zien hiermee letterlijk hoe het is gesteld met de verharding in de tuinen. Heel nauwkeurig kunnen de effecten van Steenbreekacties in de gaten worden gehouden. Gemeenten die aanhaken bij Steenbreek kunnen hiermee vooraf concreet hun doelen vaststellen en deze na verloop van tijd analyseren."

Satellietbeelden en stereoluchtfoto’s

Judith van Hees, van Cobra Groeninzicht, heeft voor de gemeente Nijmegen gedetailleerde kaarten ontwikkeld waarop te zien is dat in de O. C. Huismanstraat meerdere tuinen voor 95 procent zijn versteend. "We brengen de tuinen in beeld door de percelen met een woonfunctie te selecteren waaruit we vervolgens alle bebouwing knippen. Op deze manier houden we de voor- en achtertuinen over. Om de verstening te berekenen maken we gebruik van satellietbeelden en stereoluchtfoto’s. Aan de hand van de infraroodwaarde bepalen we voor iedere pixel in de tuin of het vegetatie is of niet. We kunnen met deze beelden tot 25 centimeter nauwkeurig berekenen of er groen aanwezig is."

Deel dit artikel