Nieuws

Deventer pakt regels openbare ruimte aan

De gemeente Deventer wil de openbare ruimte zo aantrekkelijk mogelijk maken en houden. Burgemeester en wethouders willen dit aanpakken door enkele regels in de Algemene Plaatselijke Verordening te versoepelen, te verduidelijken of eenvoudiger toe te passen.

Deventer pakt regels openbare ruimte aan

 

Dit kan via bijvoorbeeld standaardregels of door burgemeester en wethouders de bevoegdheid te geven meer zaken vergunningvrij te maken. Soms - als dat niet anders kan - door ze wat strenger te maken als er in bepaalde gebieden meer overlast is. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen. Met de wijziging van de APV wordt de basis gelegd voor het leveren van meer maatwerk: het nemen van aanwijzingsbesluiten en beleidsregels waarbij duidelijk is geregeld wat wel en niet (zonder vergunning) mag. Bedoeling is dat de nieuwe regels op 1 januari 2012 ingaan.

Weinig en duidelijke regels


Burgemeester Andries Heidema: “De openbare ruimte in een bruisende stad als Deventer wordt intensief gebruikt. Dat is goed, maar belangen kunnen botsen en belevingen van mensen kunnen verschillen. De vrijheid van de een kan voor een ander hinderlijk zijn. Voorbeelden zijn straatmuzikanten, krantenverkopers, enquêteurs, reclameborden, hinderlijk gestalde fietsen en bromfietsen, bouwhekken, steigers en containers, hinderlijk gedrag door het gebruik van alcohol of van hinder door dieren. Daar ligt een taak voor de gemeente. Helaas zijn dan soms regels nodig, het liefst zo weinig en zo duidelijk mogelijk en met zo min mogelijk administratieve lasten voor inwoners, bedrijven én gemeente. Het is belangrijk dat we rekening houden met elkaar, ons aan de regels houden en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.”

Vergunningen


Zo is vaak geen vergunning meer nodig voor het houden van kleine evenementen zoals buurtfeestjes op straat, is meestal geen vergunning meer nodig voor het kappen van bomen met een diameter van minder dan 25 centimeter of voor een aantal reclames die passen in het beleid van de nieuwe Welstandsnota. Aan de andere kant blijven losse reclameborden in de binnenstad of langs de wegen gewoon verboden.

Bron:

Deventer Centraal

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel