Nieuws

Unieke methode in Zoeterwoude om water te bergen en te zuiveren

De gemeente Zoeterwoude is de eerste Nederlandse gemeente die de Urban Rainshell techniek toepast onder de weg. De gemeente wil met het toepassen van dit innovatieve systeem niet alleen wateroverlast voorkomen, maar ook bijdragen aan het oplossen van schade als gevolg van droogte.

De Urban Rainshell (URS) techniek is een samengevoegd waterbergings- en waterzuiveringssysteem dat wordt toepast onder de rijbaan in de openbare ruimte. Het gepatenteerde innovatieve URS-systeem, zoals toegepast in Zoeterwoude, kan buien van 100 millimeter per uur bergen en zuiveren. Het systeem maakt gebruik van natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen; gewassen zeeschelpen en mineralen.

Verantwoordelijk wethouder Ruud Bouter zegt over het innovatieve systeem: "Ik ben er trots op dat we als eerste Nederlandse gemeente de URS-techniek onder het wegdek hebben toegepast. Het is een belangrijke stap in het klimaatbestendig maken van onze buurten en wijken in Zoeterwoude. Daarbij is het toepassen van dit soort innovatieve technieken alleen niet voldoende. Het is belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en instellingen hun steentje bijdragen om de extreme gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast en droogte) het hoofd te kunnen bieden. Alleen samen kunnen we dit doen."

Zeeschelpenmix

De URS in Julianapark vangt regenwater op in een ondergronds bed van gewassen zeeschelpen. Piekbuien worden van het regenwaterriool afgekoppeld en via kolken en een aanvoer- en verdeeldrain opgevangen in het bed van gewassen zeeschelpen. De zeeschelpenmix heeft een zuiverend effect en het breekt organische vervuiling af. Het systeem is zo ingericht dat zoveel mogelijk regenwater wordt afgegeven aan de omliggende bodem ter voorkoming van verdroging. Eventueel overtollig water wordt weer schoon geloosd op het oppervlaktewater.

Lees meer over het innovatieve systeem

Deel dit artikel