Nieuws

Tool geeft inzicht in klimaatschade per gemeente

De Klimaatschadeschatter (KSS) bundelt de kennis over de schadekosten door klimaatverandering en geeft per gemeente een schatting van de schade. Gemeenten, waterschappen en provincies kunnen de tool gebruiken voor bijvoorbeeld risicodialogen en de omgevingsvisie. De tool bestond al, maar heeft nu een update ondergaan.

In deze nieuwe versie van de Klimaatschadeschatter zijn de volgende schades toegevoegd; schade door droogte aan funderingen, wegen en gemeentelijk groen, schade door bestrijding van de eikenprocessierups en indirecte schade door wateroverlast aan panden en schade door hagel. Daarnaast geeft de KSSeen schatting voor de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. In de vernieuwde tool zijn verschillende factsheets te vinden die laten zien welke methode gebruikt is om schade te berekenen.

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met hitte en droogte, de warme en droge zomers van 2018 en 2019 braken allerlei records. Ook korte hevige regen- en hagelbuien komen steeds vaker voor. De effecten van klimaatverandering hebben verschillende gevolgen voor mensen, dieren en planten. Zo ontstaat er schade aan wegen en riolering tijdens droge periodes en zorgen extreme buien regelmatig voor wateroverlast in gebouwen. De Klimaatschadeschatter helpt om inzicht te krijgen in de schade door klimaatverandering. 

Schadekosten

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan klimaatverandering en de effecten ervan. Dit proces krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. “Als we nu investeren in slimme oplossingen, kunnen we de schade door klimaatverandering beperken. Als we niets doen, wentelen we de schadekosten af op toekomstige generaties”, zo klinkt het vanuit de betrokken partijen.

De Klimaatschadeschatter is voortgekomen uit de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Deltares, Wageningen Environmental research, TNO, Hogeschool van Amsterdam, Tauw, RIVM , Arcadis, Sweco, KCAF, Aveco de Bondt en stichting CAS hebben samen de Klimaatschadeschatter ontwikkeld.

Lees meer over de Klimaatschadeschatter

Deel dit artikel