Nieuws

Haarlem ondertekent Bij-vriendelijk Convenant

Handelen De Haarlemse wethouder Rob van Doorn heeft recent op uitnodiging van de Vereniging Milieudefensie het convenant Bij-vriendelijk Handelen ondertekend. Het convenant is opgesteld door een aantal natuurorganisaties omdat 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij.

Haarlem ondertekent Bij-vriendelijk Convenant

 

De gemeente Haarlem tekende vorige week het convenant voor bij-vriendelijk handelen. De gemeente wil de bijen onder meer ondersteunen door meer bloeiende inheemse struiken en bomen te planten, het maaien van de bermen aan te passen zodat er meer bloemen zijn voor de bijen en onkruiden op een milieuvriendelijke manier te bestrijden. Het natuur- en milieucentrum Ter Kleef informeert de Haarlemmers over hoe zij de bijen in hun tuin kunnen helpen.

Doel en inhoud convenant


De aangesloten partijen van het convenant zijn ervan overtuigd dat de honingbij en in mindere mate andere bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid. Daarom beloven de gemeenten die het convenant tekenen:

•    bij-vriendelijk te zullen handelen
•    actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer
•    onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren
•    bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te verhandelen
•    mee te werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen

Recordhoogte sterftecijfer landelijke bijenvolk


Bijen spelen een grote rol bij de bestuiving van allerlei planten en daarmee van enorm belang voor vele ecologische systemen. Door een verslechtering van de leefomgeving hebben de insecten het erg moeilijk in de huidige Nederlandse natuur. In Nederland en vele andere landen zijn de honingbijen en talrijke wilde bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. In 2010 heeft de landelijke bijenvolk sterfte een recordhoogte van 27% bereikt, wat ruim drie maal hoger is dan de normale sterfte. In West Nederland zijn de sterftecijfers het hoogst.

Toedracht bijensterfte


Op de website van het Jaar van de Bij staat te lezen: Door een afname van drachtplanten (dit zijn planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten. Daarnaast is het gebruik van voor bijen giftige gewasbeschermingsmiddelen toegenomen. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze middelen zeer schadelijk zijn voor bijen en hommels. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.

Zie voor meer informatie: www.jaarvandebij.nl
  

 

 

 

Deel dit artikel