Nieuws

Verslag IGOV Kenniscafé OVL Areaalbeheer

Op dinsdag 23 april is in Utrecht het Kenniscafé OVL Areaalbeheer georganiseerd in de reeks Kenniscafés die het IGOV organiseert om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen gemeenten, provincies en andere overheden.

Verslag IGOV Kenniscafé OVL Areaalbeheer

Het Kenniscafé bood een scala aan korte lezingen waarin het hoe en waarom van slim areaalbeheer aan bod kwam. Technische aspecten, beheersystemen, sturingsmogelijkheden maar ook de uiteenlopende eisen die vanuit bestuur, beleid en uitvoering aan areaalbeheer worden gesteld.

Roland Vinke (TechTek) lichtte toe hoe hij in samenwerking met een aantal gemeentes, waaronder Alkmaar en Heerhugowaard, bouwt aan een webbased tool die het dagelijks werkt actief ondersteunt en waarin gebruiksgemak, inzicht, (energie)berekeningen centraal staan. Kernwoorden volgens Vinke ‘samenwerking, uniformiteit, inzicht, overzicht, samenwerkende software’. Op dit moment zijn locatie- en historische gegevens in het systeem aanwezig net als de exoten (oneigenlijk gebruik van masten door onder meer camera’s of reclameborden) die in de praktijk veel aandacht (kunnen) vragen. De basis staat, verdere ontwikkeling en gebruik van het systeem zal met name gestalte krijgen wanneer er meer koppelingen gelegd gaan worden met onderliggende bronnen als BAG en BGT, met dataspecifieke software en met software waarin klantcontacten worden afgehandeld of topografische informatie beschikbaar is. Want, zo stelt Vinke, ‘software moet samenwerken’.

Henk van Helvert (Montad) hield een pleidooi om de beheerder de rol van ‘regisseur van de OVL’ te geven. Kerntaken worden, of zijn eigenlijk al, in zijn ogen: aansturen, (financieel) rapporteren, controleren, verantwoording afleggen, aansturen. De term ‘areaaldashboarddeskundige’ werd geïntroduceerd. Maar, voor de aanwezigen herkenbare, knelpunten als tijd, kennis, werkdruk, ict, gebrek aan data, te weinig controle op de aannemer en ontbreken van een ‘standaardisatieboek’ staan het succesvol invullen van deze rol nog in de weg. Een goed beheersysteem is een must én verdient zichzelf gegarandeerd terug. Maar let bij aanschaf en implementatie vooral op de eenvoud in gebruik, de 24/7 ondersteuning, de specifieke geschiktheid voor technische installaties en vooral op de klik met de leverancier.

Bart de Cock (Oranjewoud) deed een oproep om op korte termijn tot een eensluidend ‘informatiemodel OVL’ te komen met als succesfactoren: beheer op het juiste niveau (dus zorg ervoor dat het informatiemodel de sterk uiteenlopende wensen van burgers, bestuurders, beleidsmaker, opdrachtgevers, aannemers en andere betrokken afdekt), eenmalige registratie en kennisontwikkeling (van data via informatie naar inzicht en expertise). En via taakgericht Apps kan de centraal en uniform vastgelegde informatie dan heel gericht en op maat voor het betreffende taakgebied in het dagelijks werk ingezet worden.

Ruben van Bochove (Bemalux) stond stil bij de kansen die het optimaliseren van areaalbeheer biedt en gaf enkele voorbeelden waarmee de aanwezigen vandaag nog winst kunnen behalen in termen van tijd, geld of bijvoorbeeld energiebesparing. Leg data goed vast, ga die op een goede manier bevragen, ga op zoek naar besparingsmogelijkheden die zoden aan de dijk zetten (bijvoorbeeld via een effectiviteitsmatrix waarin maatregel en besparingspotentieel overzichtelijk zijn samengevat), leg die voor aan het bestuur en voor ze uit. Hij onderbouwde zijn advies met een zelf, op werkelijke cijfers, doorgerekende matrix waarin het optimum tussen remplace- en storingskosten werd berekend. Waarbij het optimum later in de tijd lag, dan hij ook zelf op voorhand had gedacht. En waarmee dus een forse besparing realiseerbaar was.

Tot slot ging Robert Dijkema (Tauw) in op de sturingsmogelijkheden met de Smart Energy Planner (SEP-OVL) en lichtte Henk Walraven (Luminext) de groeimogelijkheden van een beheersysteem en integratie met een telemanagement systeem toe.

Meer informatie over de IGOV Kenniscafés vindt u op www.igov.nl. Daar zijn/komen ook de presentaties van de sprekers beschikbaar.

Deel dit artikel