Nieuws

De Bilt maakt beeldkwaliteitplan voor openbare ruimte

De gemeente De Bilt gaat een Beeldkwaliteitplein Groen maken. Daarin wordt vastgelegd hoe het groen in de gemeente wordt onderhouden en welke kwaliteit daarbij te verwachten is. 

De Bilt maakt beeldkwaliteitplan voor openbare ruimte

 

Samen met bewoners

Op wijkniveau gaat de gemeente met bewoners kijken hoe de huidige kwaliteit is in hun wijk, welke kwaliteit wenselijk is voor en wat er mogelijk is binnen de onderhoudsbudgetten. Zo wordt gezamenlijk de kwaliteit van het groen in De Bilt vastgesteld.

Groen in beeld

Met het project ‘Groen in beeld’ legt de gemeente in een beeldkwaliteitplan de gewenste onderhoudskwaliteit van het groen in de openbare ruimte per wijk en kern vast en een strategie voor realisatie. Dat gebeurt voor de volgende onderdelen:

  • reiniging (bijv. zwerfaval, legen van afvalbakken)
  • onkruidbeheersing
  • openbaar groen (o.a. bomen, bosplantsoen, heesters, bermen, gras)
  • straatmeubilair
  • waterpartijen (o.a. baggeren en maaien slootkanten)

Inwoners kijken en kiezen mee

Inwoners kunnen op verschillende momenten inbreng leveren bij het opstellen van het plan. Zo kunnen ze mee op schouw in hun eigen wijk zodat ze kunnen vaststellen hoe de huidige situatie is. Daarnaast mogen ze meedenken over de gewenste kwaliteit en welke bijdrage ze zelf kunnen leveren om die kwaliteit te realiseren. Vervolgens stelt de gemeente een aantal scenario's op, waarvan één gebaseerd is op de inbreng van bewoners. Die scneario's inclusief kostenplaatjes worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die vervolgens een keuze maakt.

Groenbeleid

‘Groen in beeld’ maakt onderdeel uit van het gemeentelijk groenbeleid en richt zich op het onderhoud van de openbare ruimte. Naast het Beeldkwaliteitplan stelt de gemeente dit jaar ook een nieuw Groenstructuurplan op. In dit plan worden de gewenste groenstructuren vastgelegd. Het gaat dan om de zogenaamde groene aders in onze gemeente zoals de kenmerkende parken en lanen. 

Bron: De Bilt

 

Deel dit artikel