Nieuws

Arnhem maakt werk van klimaatadaptatie

De gemeente Arnhem gaat zich wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er worden schaduwroutes aangelegd, tien procent van het asfalt zal verdwijnen, er komen meer bomen en een nieuwe stadsbrede subsidieregeling. Dat staat in de Klimaatadaptiestrategie 2020-2030 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de Arnhemse gemeenteraad.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp zegt over de strategie: "Arnhem loopt voorop als het gaat op het gebied van klimaatadaptie. Het bezoek van Koning Willem-Alexander vorig jaar aan enkele aansprekende projecten in onze stad was daar een goed voorbeeld van. Die voorsprong willen we graag vasthouden. Dat is belangrijk want om Arnhem klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de versnelling. Daarom ligt er nu een voorstel waarin we nog meer dan in het verleden samen met onze Arnhemmers en partijen als woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen en het Platform Arnhem Klimaatbestendig extra stappen willen maken."

Wateroverlast aanpakken

De gemeente Arnhem heeft de ambitie om de hoeveelheid asfalt en stenen in de stad met 10 procent terug te dringen. Door het vervangen van asfalt door groen, kan regenwater direct in de grond worden opgenomen in plaats van in het riool te stromen. "Dat draagt bij aan het doel om 90 procent van al het regenwater dat in de openbare ruimte valt niet in het riool te laten stromen", zo klinkt het vanuit de gemeente. Voor nieuwbouwwoningen of renovaties geldt sowieso dat regenwater niet in het riool mag stromen. Om extreme temperaturen het hoofd te bieden worden netwerken van schaduwroutes en koelteplekken gemaakt. Dat gaan we doen in de binnenstad, maar ook bij andere ontmoetingsplekken zoals bij winkelcentra. Voor de binnenstad wordt voortgeborduurd op het succesvolle project waarbij de afgelopen jaren op meer dan 300 plekken groen is toegevoegd. 

Hele gebieden aanpakken

In het plan worden naast individuele maatregelen ook complete gebieden aangewezen die klimaatbestendiger gemaakt gaan worden. Zo zijn er concrete plannen voor de Van Muijlwijkstraat in Arnhem-Noord en het Croydonplein in Arnhem-Zuid. Beide gebieden kenmerken zich nu vooral door de aanwezigheid van veel steen. Door het toevoegen van groen en het slim inrichten van de openbare ruimte zijn ook deze gebieden straks toegerust op de veranderende weersomstandigheden.

Arnhemse inwoners of ondernemers die een idee hebben om de stad beter bestand te maken tegen hitte, extreme wateroverlast of droogte kunnen de komende drie jaar een beroep doen op de subsidieregeling 'Initiatieven Klimaatadapatie'. Voor de komende drie jaar is daarvoor 450.000 euro beschikbaar.

Deel dit artikel