Een derde oppervlakte Amsterdam beschermd groengebied

maandag 31 oktober 2022
Amsterdam breidt het beschermde groen in de stad uit naar ongeveer 72 vierkante kilometer, een derde van het totale oppervlak van de stad. Door deze uitbreiding ontstaat er een groot en aaneengesloten netwerk van groen dat beschermd wordt tegen bebouwing en verharding.

Amsterdam wil in de beperkte ruimte meer bouwen maar omdat stad en burger niet zonder groen kunnen en willen, heeft het de Hoofdgroenstructuur aangepast. Daarin staat welke groengebieden de stad wil beschermen.

Aan de Hoofdgroenstructuur is het water, als onderdeel van de natuur en ecologie in de groengebieden, toegevoegd. Daarnaast zijn er enkele groene verbindingen opgenomen, zodat er een netwerk ontstaat, wat goed is voor het aantal dieren en planten. Ook heeft de hoofdstad enkele nieuwe en bestaande groengebieden toegevoegd, zodat er meer dan 16 vierkante kilometer beschermd gebied bij komt.

Hoofdgroenstructuur uniek in Nederland

Amsterdam werkt al 25 jaar met de Hoofdgroenstructuur, die uniek is in Nederland en ervoor zorgt dat, zodra een gebied is toegevoegd, woningbouw en verharding niet meer is toegestaan. Het gaat hierbij om verschillende soorten groen zoals een stads-, gedenk- of natuurpark met diverse soorten voorzieningen: van sporten en spelen in een stadspark tot natuur en stilte in een natuurpark. 

Niet al het groen in de stad maakt deel uit van die structuur, maatstaf is dat het groen niet alleen van belang is voor de wijk, maar voor de hele stad. Dat geldt ook voor groengebieden die belangrijk zijn voor een klimaatbestendige stad of voor de gezondheid van de inwoners. Voor het eerst is nu ook stadsnatuur opgenomen, waar het leefgebied van dieren en planten en het behoud en ontwikkeling van de natuur centraal staat.

Vliegenbos in Amsterdam (bron: gemeente Amsterdam)
Vliegenbos in Amsterdam (bron: gemeente Amsterdam)

bron: Gemeente Amsterdam

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Meer ruimte voor groen in gemeenten is nog niet vanzelfsprekend

21 nov om 13:14 uur
Om in te spelen op het veranderende klimaat moeten we het groen meer de ruimte geven, dat besef leeft breed.…
Lees verder »
flash_onNieuws

Slimme klimaatoplossingen in vernieuwde Oosterlaan in Zwolle

21 nov om 11:59 uur
In de afgelopen maanden heeft de gemeente Zwolle de Oosterlaan onder handen genomen. De historische uitstraling…
Lees verder »
descriptionArtikel

Metingen Kerb-IT: lokale infiltratie met positief effect openbaar groen

19 nov om 16:37 uur
Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem dat reguliere buien afvangt en laat infiltreren. Water dat op…
Lees verder »
descriptionArtikel

Klimaatadaptatie met infiltrerende verharding

18 nov om 08:51 uur
Baksteenfabrikant Vandersanden gelooft in de kracht van waterpasserende bestrating als oplossing voor de…
Lees verder »
flash_onNieuws

Willem Alexanderplein Teteringen omgetoverd van plein naar park

15 nov om 10:48 uur
Het Willem Alexanderplein in Teteringen verpauperde de laatste jaren steeds meer. Het lukte niet om daarvan het…
Lees verder »
descriptionArtikel

Op een speelse manier zicht krijgen op beste route naar klimaatbestendig project

13 nov om 11:33 uur
Het veranderende klimaat raakt ons allemaal en heeft een forse impact op onze leefomgeving. In de zomer hebben we…
Lees verder »
flash_onNieuws

Breda, Almelo en Hollands Kroon wippen meeste tegels

8 nov om 18:01 uur
De gemeenten Breda, Almelo en Hollands Kroon hebben in 2022 de meeste tegels per inwoner gewipt. Den Haag haalde…
Lees verder »
flash_onNieuws

De kansen en risico’s van groenblauwe oplossingen 

7 nov om 13:53 uur
Van zeef naar spons. Met die mooie metafoor duiden we de groenblauwe oplossingen ook wel aan die een antwoord…
Lees verder »