Hoe groen of versteend zijn de tuinen in mijn gemeente?

woensdag 22 januari 2020
timer 2 min
Hoe groen of versteend zijn de tuinen in mijn gemeente? Stichting Steenbreek krijgt middels de kaartviewer van Cobra Groeninzicht een tool in handen die eenvoudig antwoord geeft op deze vraag.

Cobra Groeninzicht heeft alle honderd miljoen bomen in Nederland en specifiek de boomkronen en kroonprojecties in kaart gebracht. Directeur Joost Verhagen van Cobra Groenzicht: "Als ik het heb over alle bomen, dan bedoel ik ook echt alle bomen. Er is geen onderscheid gemaakt tussen publieke en private ruimten, dus ook de bomen in de tuinen zijn in kaart gebracht. Als je dit weet, weet je ook waar geen bomen en ander groen staat. Deze informatie is voor ons als adviesbureau op groengebied minder interessant, maar voor Stichting Steenbreek des te interessanter."

In een oogopslag is te zien hoe groen of versteend de tuinen op een bepaalde locatie in een gemeente zijn. "Gemeenten die aangesloten zijn bij Steenbreek hebben toegang tot deze kaart", zo vertelt Verhagen. "Zij zien hiermee letterlijk hoe het is gesteld met de verharding in de tuinen. Heel nauwkeurig kunnen de effecten van Steenbreekacties in de gaten worden gehouden. Gemeenten die aanhaken bij Steenbreek kunnen hiermee vooraf concreet hun doelen vaststellen en deze na verloop van tijd analyseren."

Satellietbeelden en stereoluchtfoto’s

Judith van Hees, van Cobra Groeninzicht, heeft voor de gemeente Nijmegen gedetailleerde kaarten ontwikkeld waarop te zien is dat in de O. C. Huismanstraat meerdere tuinen voor 95 procent zijn versteend. "We brengen de tuinen in beeld door de percelen met een woonfunctie te selecteren waaruit we vervolgens alle bebouwing knippen. Op deze manier houden we de voor- en achtertuinen over. Om de verstening te berekenen maken we gebruik van satellietbeelden en stereoluchtfoto’s. Aan de hand van de infraroodwaarde bepalen we voor iedere pixel in de tuin of het vegetatie is of niet. We kunnen met deze beelden tot 25 centimeter nauwkeurig berekenen of er groen aanwezig is."

Meer artikelen met dit thema

Onderzoek Diversitree toont zin van stedelijke boomdiversiteit

28 apr om 08:00 uurtimer3 min
Hoe meer diversiteit in boomsoorten in een stad, hoe beter bestand het boomnetwerk is. Deze stelling is deels waar…
Lees verder »

Tienduizend leerlingen uit Amstelveen krijgen een boompje

23 apr om 08:00 uurtimer3 min
Alle basisschoolleerlingen in Amstelveen hebben een boompje gekregen voor in de tuin of op het balkon. Met de…
Lees verder »

Iedere boom in de gemeente Groningen heeft eigen beheerplan

8 apr om 08:00 uurtimer2 min
Boominspectie is essentieel voor veiligheid en lang leven, zo vinden ze in de gemeente Groningen. Iedere boom in…
Lees verder »

Flexibel, comfortabel én een enorme blaaskracht

29 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Professionals hebben robuuste, duurzame machines nodig om bladeren, groenafval of zwerfvuil te verwijderen.…
Lees verder »

Gebiedsplan invasieve exoten gemeente Beuningen

19 mrt om 00:00 uurtimer2 min
In de gemeente Beuningen komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw voor. Deze soorten…
Lees verder »

Asfaltpaden maken plaats voor meer groen in het Amsterdamse bos

1 mrt om 00:00 uurtimer1 min
De gemeente Amsterdam verwijdert dertien kilometer aan asfaltpaden in het Amsterdamse Bos. Op de vrijgekomen…
Lees verder »

Wat is de waarde van natuur?

26 feb om 00:00 uurtimer4 min
Steven Kamerling is Key Accountmanager en Procesmanager bij NL Greenlabel. In het kader van het maandthema groen…
Lees verder »

Limburg krijgt bloemenlint voor betere biodiversiteit

25 feb om 00:00 uurtimer2 min
Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te gaan, slaan de provincie Limburg en…
Lees verder »