Kostenkengetallen openbare ruimte

maandag 27 februari 2012
timer 2 min
Nationaal kennisplatform CROW wil betere informatie aanbieden over de beheerkosten van de openbare ruimte. Het instituut heeft Grontmij daarom opdracht gegeven actuele kostenkengetallen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te bepalen.

Kostenkengetallen openbare ruimte

Actuele kostenkengetallen zijn onder andere nodig om betrouwbare meerjarenplanningen te maken. In het verleden heeft CROW hiervoor publicatie 145 ‘Beheerkosten openbare ruimte’ met bijbehorende CD-rom uitgebracht. CROW wenst deze informatie te actualiseren en om te zetten naar de Database Kostenkengetallen Openbare Ruimte. Deze database moet onderdeel worden van de CROW-webapplicatie ‘Beeldkwaliteit openbare ruimte’ (publicatie 288).

Actualisatie kostenkengetallen


De actualisatie van de kostenkengetallen heeft betrekking op de vakdisciplines wegen, groen, water, openbare verlichting, wegmeubilair en bebording. Voor alle kwaliteitsniveaus A+, A, B en C (in overeenstemming met de CROW-beeldkwaliteit) zal Grontmij de kostenkengetallen bepalen. “We houden rekening met diverse kostenbepalende factoren, zoals type ondergrond, wegtype en intensiteit van het gebruik. Daarbij maken we onderscheid tussen de kosten voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging/rehabilitatie”, aldus Luut van Hoogevest, adviseur Wegen bij Grontmij.

Aansluiting vraag Ministerie


Deze opdracht sluit ook aan bij de vraag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie heeft bij CROW aangegeven sterke behoefte te hebben aan een herziene methode om de begroting van gemeentes met betrekking tot beheer en onderhoud van de openbare ruimte te beoordelen. De kostengetallen die Grontmij gaat opstellen voor CROW, zullen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
 

 

 

Meer artikelen met dit thema

Vermindering geluidsniveau dankzij stille straatklinkers

10 jun om 11:50 uurtimer3 min
Een experiment met stille straatklinkers in de Rotterdamse wijk Overschie toont veelbelovende resultaten. De…
Lees verder »

Slimme én toegankelijke openbare ruimte

7 jun om 12:02 uurtimer4 min
Toen ik het thema van deze uitgave vernam, slimme openbare ruimte, buitelden er direct allerlei dromen, wensen,…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Meerjarenplan

4 jun om 13:07 uurtimer2 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Publicatie over vergroenen bedrijventerreinen met inspirerende voorbeelden

27 mei om 14:45 uurtimer2 min
Stichting Steenbreek en de provincie Zuid-Holland maken werk van het vergroenen van bedrijventerreinen. Een eerste…
Lees verder »

Ondergrondse aansluitingen zorgen voor duurzaam beheer openbare ruimte

20 mei om 00:00 uurtimer2 min
PowerPut is een door CBM Montfoort ontwikkeld totaalconcept om de klant beter te ondersteunen in de verduurzaming…
Lees verder »

Methode brengt klimaatadaptief vermogen van een ontwerp in kaart

19 mei om 11:29 uurtimer3 min
We staan voor een enorme uitdaging: klimaatverandering. We krijgen steeds meer te maken met klimaatopgaven als…
Lees verder »

‘Je ziet ons vooral op plaatsen waar opdrachtgevers iets opvallends willen creëren’

17 mei om 14:55 uur
METTEN Stein+Design ontwikkelt hoogwaardige en duurzame betonstenen voor de openbare ruimte. Bij het Duitse…
Lees verder »

Met slimme kasten wordt stroom beheersbaar gemaakt

17 mei om 11:25 uurtimer5 min
Met SLIMME kast van het bedrijf PUTkast techniek worden de energiekosten voor evenementen, markten, havens en…
Lees verder »