Zuid-Holland presenteert Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

vrijdag 12 februari 2021
timer 2 min
De provincie Zuid-Holland heeft de Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie gepresenteerd. Daarin staan verschillende uitdagingen centraal; tegengaan van waterschade, funderingsschade en hittestress in stedelijk gebied; verzilting, veenoxidatie en overstromingsrisico’s in landelijk gebied.

Samen met partners in de regio pakt de provincie deze uitdagingen aan. In de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie staat hoe de eigen investeringen en inspanningen van de provincie op het gebied van onder meer groen en natuur, infrastructuur, bouwen, en energietransitie de komende jaren bijdragen aan het klimaatbestendig inrichten van Zuid-Holland.

Uitdagingen

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zegt over de uitvoeringsagenda: "Zuid-Holland is een drukbevolkte provincie waar veel uitdagingen samenkomen. Willen we hier op een prettige manier kunnen blijven wonen, werken en recreëren, dan moeten we werk maken van oplossingen voor extreme regenval en droogte. Bijvoorbeeld bij inrichting van straten en bouw van huizen en kantoren. We moeten zorgen voor meer groen in steden en dorpen, nadenken over andere inrichting en gebruik van gebieden, en water vasthouden in plaats van afvoeren. Dat vraagt om innovatie en samenwerking van alle partijen. Als provincie pakken we daarin ook onze rol." In Zuid-Holland leiden de toenemende hoosbuien, droogte, hitte, bodemdaling en zeespiegelstijging tot andere problemen dan elders in Nederland. 

Investeringen

In de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie presenteert Provincie Zuid-Holland hoe haar eigen investeringen en inspanningen op het gebied van groen en natuur, infrastructuur, bouwen, ondergrondse wateropslag en energietransitie de komende jaren gaan bijdragen aan het klimaatbestendig inrichten van de provincie. Bom-Lemstra: "Bij investeringen in nieuwbouw, energietransitie, natuur of infrastructuur nemen we direct oplossingen voor klimaatadaptatie mee. We noemen dat ‘meekoppelkansen’. Zo zit klimaatadaptatie standaard in onze projecten ingebakken."

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben alle overheden afgesproken dat heel Nederland uiterlijk in 2050 zo is ingericht dat er zo min mogelijk schade kan ontstaan door de klimaatveranderingen Om de opgave in kaart te brengen werken overheden aan stresstests, risicodialogen en tenslotte geven ze in een uitvoeringsagenda weer wat dit betekent voor hun eigen beleid. Zuid-Holland is de eerste provincie die een eigen uitvoeringsagenda presenteert.

Bekijk hier de Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

Meer artikelen met dit thema

Onderzoek Diversitree toont zin van stedelijke boomdiversiteit

28 apr om 08:00 uurtimer3 min
Hoe meer diversiteit in boomsoorten in een stad, hoe beter bestand het boomnetwerk is. Deze stelling is deels waar…
Lees verder »

Tienduizend leerlingen uit Amstelveen krijgen een boompje

23 apr om 08:00 uurtimer3 min
Alle basisschoolleerlingen in Amstelveen hebben een boompje gekregen voor in de tuin of op het balkon. Met de…
Lees verder »

Iedere boom in de gemeente Groningen heeft eigen beheerplan

8 apr om 08:00 uurtimer2 min
Boominspectie is essentieel voor veiligheid en lang leven, zo vinden ze in de gemeente Groningen. Iedere boom in…
Lees verder »

Flexibel, comfortabel én een enorme blaaskracht

29 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Professionals hebben robuuste, duurzame machines nodig om bladeren, groenafval of zwerfvuil te verwijderen.…
Lees verder »

Gebiedsplan invasieve exoten gemeente Beuningen

19 mrt om 00:00 uurtimer2 min
In de gemeente Beuningen komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw voor. Deze soorten…
Lees verder »

Asfaltpaden maken plaats voor meer groen in het Amsterdamse bos

1 mrt om 00:00 uurtimer1 min
De gemeente Amsterdam verwijdert dertien kilometer aan asfaltpaden in het Amsterdamse Bos. Op de vrijgekomen…
Lees verder »

Wat is de waarde van natuur?

26 feb om 00:00 uurtimer4 min
Steven Kamerling is Key Accountmanager en Procesmanager bij NL Greenlabel. In het kader van het maandthema groen…
Lees verder »

Limburg krijgt bloemenlint voor betere biodiversiteit

25 feb om 00:00 uurtimer2 min
Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te gaan, slaan de provincie Limburg en…
Lees verder »