Zwolle gaat 3-30-300-principe doorvoeren in beleid

woensdag 28 september 2022
Zwolle verbindt zich aan de 3-30-300-norm, de nieuwe vuistregel voor het bouwen in en met stedelijk groen. Daarmee is de Hanzestad één van de eerste gemeenten in Nederland die deze vuistregel voor 'de groene leefomgeving' daadwerkelijk implementeert in beleid.

3-30-300 norm

3: vanuit ieder huis moet zicht zijn op drie bomen. 30: in elke wijk moet een bladerdek van tenminste dertig procent komen. 300: hooguit driehonderd meter van elke woning moet een park of plantsoen met bomen. Dit is in het kort de 3-30-300-norm, bedacht door hoogleraar Cecil Konijnendijk van den Bosch, directeur van het Nature Based Solutions Institute, onderdeel van de Universiteit van British Columbia in Canada. Konijnendijk staat internationaal bekend als 'urban forestry expert'.

In Nederland heeft Cobra Groeninzicht de regel doorberekend voor gemeenten en andere partijen, al zijn het tot dusverre alleen gemeenten die de data hebben opgevraagd. “Gemeenten krijgen met deze regel snel inzicht in waar de groenvoorziening voldoende is en waar de problemen zitten. Wij leveren de data aan gemeenten en het is aan hen hoe ze daarmee omgaan en of ze het daadwerkelijk implementeren in beleid”, verduidelijkt Jarren Verbeek. Hij is GIS-specialist (Geografisch Informatie Systeem) van Cobra Groeninzicht, een adviesbureau/kennispartner waar veel expertise op het gebied van 'de groene leefomgeving' is gebundeld.

Motie aangenomen in Zwolle

In Zwolle is onlangs een motie aangenomen dat elke nieuwe wijk voortaan aan het 3-30-300-principe moet voldoen. Wethouder Schuttenbeld gaf aan de norm te implementeren bij het maken van nieuw groenbeleid voor woonwijken, maar dat het lastig is om deze al mee te nemen bij gebiedsontwikkelingen.

Naast het voorbeeld van Zwolle weet Verbeek dat Arnhem de regel in beleid wil gaan verankeren. Twintig gemeenten hebben de data afgenomen, zo laat hij weten. Maar het is niet altijd transparant wat zij hiermee precies doen en of het, zoals in Zwolle, daadwerkelijk tot een motie komt. Wereldwijd zijn er steeds meer gemeenten die het 3-30-300-principe als leidend zien bij nieuwbouw.

Bron: Stedebouw & Architectuur

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Meer ruimte voor groen in gemeenten is nog niet vanzelfsprekend

21 nov om 13:14 uur
Om in te spelen op het veranderende klimaat moeten we het groen meer de ruimte geven, dat besef leeft breed.…
Lees verder »
flash_onNieuws

Slimme klimaatoplossingen in vernieuwde Oosterlaan in Zwolle

21 nov om 11:59 uur
In de afgelopen maanden heeft de gemeente Zwolle de Oosterlaan onder handen genomen. De historische uitstraling…
Lees verder »
descriptionArtikel

Metingen Kerb-IT: lokale infiltratie met positief effect openbaar groen

19 nov om 16:37 uur
Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem dat reguliere buien afvangt en laat infiltreren. Water dat op…
Lees verder »
descriptionArtikel

Klimaatadaptatie met infiltrerende verharding

18 nov om 08:51 uur
Baksteenfabrikant Vandersanden gelooft in de kracht van waterpasserende bestrating als oplossing voor de…
Lees verder »
flash_onNieuws

Willem Alexanderplein Teteringen omgetoverd van plein naar park

15 nov om 10:48 uur
Het Willem Alexanderplein in Teteringen verpauperde de laatste jaren steeds meer. Het lukte niet om daarvan het…
Lees verder »
descriptionArtikel

Op een speelse manier zicht krijgen op beste route naar klimaatbestendig project

13 nov om 11:33 uur
Het veranderende klimaat raakt ons allemaal en heeft een forse impact op onze leefomgeving. In de zomer hebben we…
Lees verder »
flash_onNieuws

Breda, Almelo en Hollands Kroon wippen meeste tegels

8 nov om 18:01 uur
De gemeenten Breda, Almelo en Hollands Kroon hebben in 2022 de meeste tegels per inwoner gewipt. Den Haag haalde…
Lees verder »
flash_onNieuws

De kansen en risico’s van groenblauwe oplossingen 

7 nov om 13:53 uur
Van zeef naar spons. Met die mooie metafoor duiden we de groenblauwe oplossingen ook wel aan die een antwoord…
Lees verder »