Project

Karakteristieke vliegden duurzaam behouden

In opdracht van de Gemeente Ede heeft Pius Floris Boomverzorging een groot aantal bomen geïnventariseerd op de voormalige defensieterreinen. Bij de inventarisatie werd een bijzondere vliegden aangetroffen.

Vanwege de herinrichting van het Simon Stevin Kazerne terrein is de beeldbepalende vliegden onderzocht en een advies geschreven om de boom duurzaam te behouden. Onderzoek met de Picus Geluidstomograaf (zie onderstaand tomogram) laat zien dat de kwaliteit van de stam van de vliegden nog in prima staat is. Voor een duurzame instandhouding van de boom is het volgende advies geformuleerd:

 

  1. Er wordt een ovatonde gecreëerd, waar de boom een centrale plek in krijgt.
  2. De bestrating en het straatzand worden handmatig verwijderd.
  3. Er wordt nieuwe (heide)grond aangebracht.
  4. Uit de omgeving worden heideplaggen gestoken die rondom de boom geplant worden.

 

Op deze manier zijn wij ervan overtuigd dat deze karakteristieke boom nog vele jaren als een monument gehandhaafd kan blijven.

Deel dit artikel