Project

Basisontwerp voor Enkhuizer standaardbrug

Enkhuizen is voortvarend gestart met het vervangen van de vele houten fiets- en voetgangersbruggen in de stad. Op basis van het basisontwerp dat bruggenspecialist ipv Delft speciaal voor de stad maakte, zijn inmiddels verschillende bruggen vervangen.

Net als veel gemeenten in Nederland, kampt ook Enkhuizen met een grote hoeveelheid houten fiets- en voetgangersbruggen die aan het einde van hun levensduur zijn. Vervanging is een flinke opgave, maar biedt ook kansen. Zo zijn de nieuwe bruggen doorgaans een stuk onderhoudsvriendelijker en hebben ze een langere levensduur, waardoor de totale kosten gedurende de levensduur relatief laag zijn. Bovendien biedt grootschalige vervanging mogelijkheden voor het creëren van een eigen, herkenbare stijl in bruggen en voor het meenemen van specifieke wensen van de lokale beheerder.


Leidraad voor nieuwe bruggen

De gemeente vroeg ipv Delft een basisontwerp te maken voor de nieuw te bouwen bruggen voor langzaam verkeer in Gommerwijk Oost en West. Dit referentieontwerp dient nu als leidraad voor de uitwerking en realisatie van de vele nieuwe bruggen die Enkhuizen de komende jaren nodig heeft. Het ontwerp is afgestemd op het huidige karakter van de fiets- en voetgangersbruggen in de wijk. Dit betekent dat de kenmerkende combinatie van een donker brugdek met een robuust wit hekwerk ook in de nieuwe bruggen terugkeert.


Een belangrijk verschil is dat het gebruik van hout voor de nieuwe bruggen is uitgesloten, simpelweg omdat dit materiaal te veel onderhoud vergt. Het hekwerk is daarom van staal, opgebouwd uit kokerprofielen. Het brugdek is voortaan gesloten in plaats van opgebouwd uit planken. Het referentieontwerp laat de keuze voor het type brugdek vrij, zodat de gemeente per situatie kan kiezen voor staal, beton, composiet of een combinatie hiervan. Verder krijgen de nieuwe bruggen een kenmerkende beëindiging van het hekwerk.


Eerder maakte ipv Delft een referentieontwerp als bruggenstandaard voor grootschalige vervangingsopgaven voor onder meer de gemeente Gouda en de Amsterdamse Bijlmermeer.

Deel dit artikel