Beheersystematiek Openbare Ruimte uitgebreid met Civiele Constructies

woensdag 12 juli 2023
Met de Beheersystematiek Civiele Constructies beschikken beheerders van kunstwerken vanaf nu over een handleiding waarmee ze op een gestructureerde manier hun areaal kunnen onderhouden. De nieuwe aanbeveling maakt onderdeel uit van de Beheersystematiek Openbare Ruimte (BS-OR) van CROW.

De BS-OR beschrijft alle fasen en facetten van assetmanagement, zodat beheerders uniform kunnen werken en betere keuzes kunnen maken. Naast Verhardingen en Groen is er nu dus ook een systematiek voor kunstwerken.

Vertalen naar dagelijkse praktijk

Vertegenwoordigers van ingenieursbureaus en opdrachtgevers werkten de afgelopen jaren aan de aanbeveling. Marc van der Elzen, namens CROW betrokken bij de totstandkoming, verwacht veel van de nieuwe systematiek: "Beheerders hebben hiermee de handvatten voor een gestructureerde werkwijze. Ze kunnen nu strategische keuzes van bestuurders makkelijker vertalen naar de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk zorgt de systematiek ook voor meer eenduidigheid, omdat decentrale overheden nu nog veel hun eigen werkwijze aanhouden. Deze systematiek draagt volgens mij dus ook bij aan het voorkomen van kapitaalvernietiging en faalkosten."

Er is geen nieuwe kennis ontwikkeld voor de nieuwe systematiek. "We hebben vooral de verschillende stappen in het assetmanagement proces uiteengerafeld. De basis vormt de NEN ISO 55000 en we hebben alle relevante handreikingen voor het beheren van kunstwerken meegenomen. De Beheersystematiek Kunstwerken is bovendien een levend document. We kiezen daarom voor een online model waarin we nieuwe toepassingen en technische ontwikkelingen makkelijk kunnen toevoegen.” 

Beter benutten gemeenschapsgeld

Emile Hoogterp van Ingenieursbureau Westenberg en voorzitter van de commissie die aan de verandering van de systematiek werkte, is tevreden over wat er is opgeleverd: "We hebben iets moois ontwikkeld. Deze beheersystematiek vergroot de duidelijkheid en verbetert daarmee de kwaliteit van het beheer van kunstwerken. Dat zorgt uiteindelijk ook voor beter benutten van gemeenschapsgeld. Daarom hoop ik dat beheerders deze systematiek zoveel mogelijk gaan gebruiken. De systematiek is gereed, nu is het zaak dat we de boer opgaan om beheerders te overtuigen van de voordelen.” 

Mark Groot van Ingenieursbureau Westenberg schreef de teksten voor de systematiek en is overtuigd van die voordelen. “Gemeenteraden en provincies stellen steeds hogere eisen aan het assetmanagement. Beheerders vertalen die wensen in beheer- of beleidsplannen die de gemeenteraden vervolgens moeten goedkeuren. Met deze beheersystematiek maak je makkelijker de juiste keuzes én kun je die beter onderbouwen.” 

Bron: CROW

 

Meer artikelen met dit thema

rrrr
descriptionArtikel

De sleutelrol van de beheerder in wijkvernieuwing

21 jun om 11:19 uur
Het is een complexe puzzel van verschillende planningen en opgaven. Om de stad toekomstbestendig en leefbaar te…
Lees verder »
descriptionArtikel

'Niet alleen de olie, maar ook het tandwiel zijn'

10 jun om 08:44 uur

Om het kantoorgedeelte van het warehouse langs de A15 bij Pernis een aantrekkelijke uitstraling te geven, kiest…

Lees verder »
descriptionArtikel

Castricums fietspad emissievrij aangelegd: ‘We zijn positief verrast’

7 jun om 09:25 uur
Een fietspad aanleggen bij een Natura2000-gebied, dan komen er flink wat eisen om de hoek kijken. Om daaraan te…
Lees verder »
descriptionArtikel

De evolutie van gemeentelijke mobiliteitsplannen

3 jun om 08:40 uur

Er zijn steeds meer verschuivingen in gemeentelijke mobiliteitsplannen, waarbij voornamelijk de nadruk van auto…

Lees verder »
descriptionArtikel

Dijk van Westende getransformeerd in natuurlijke promenade

16 mei om 09:44 uur

Westende is een populaire Belgische badplaats in de provincie West-Vlaanderen. De kustwering was aan…

Lees verder »

Een druk­te van je­wel­ste on­der de grond

26 apr om 14:31 uur

Hoe goed heeft jouw gemeente alle kabels in beeld?

We zien het niet altijd, maar ze zijn er wel. Kabels…

Lees verder »
flash_onNieuws

Eindhoven vervangt asfalt binnenstad voor klinkers

19 apr om 19:41 uur

Eindhoven vervangt bij de herinrichting van de binnenstad de asfaltbestrating van de middenstrook voor gebakken…

Lees verder »
descriptionArtikel

Samen herstellen we de waterkringloop

8 apr om 09:25 uur
Hevige regenbuien en extreme droogte zorgen ervoor dat we steeds beter moeten nadenken over een klimaatbestendige…
Lees verder »