Klimaatadaptatie met infiltrerende verharding

vrijdag 18 november 2022
Baksteenfabrikant Vandersanden gelooft in de kracht van waterpasserende bestrating als oplossing voor de toenemende hevige regenval en droogte. Daarom publiceert het familiebedrijf het kennisdocument ‘Klimaatadaptatie met infiltrerende verharding’. Via dit allesomvattende document krijgen openbare ruimte professionals adviezen over hoe ze infiltrerende verharding kunnen integreren, aanleggen en beheren in een klimaatadaptief totaalsysteem. Het doel? Een klimaatrobuuste samenleving in 2050.  

Meer hevige regenval, meer hitte en meer droogte. We hebben de afgelopen zomers vaak gemerkt welke ingrijpende gevolgen de klimaatverandering op onze leefomgeving heeft. In het verleden was het credo om regenwater zo snel mogelijk af te voeren.  

Water is niet de vijand  

Die filosofie is inmiddels achterhaald: we moeten proberen het water vast te houden. Te snelle afvoer van regenwater laat de natuurlijke aanvulling van het grondwatersysteem stagneren. Maar tijdens hevige regenbuien moet wateroverlast worden voorkomen, door verantwoorde afvoer.  

Dit lijkt een ‘contradictio in terminis’, maar Vandersanden ziet waterpasserende bestrating als onderdeel van de totale systeemoplossing. Al staat klimaatadaptatie niet op zichzelf. Klimaatadaptatie staat in verbinding met andere belangrijke uitdagingen als klimaatmitigatie, de circulaire economie, vergroening en biodiversiteit. 

Waterpasserende bestrating 

Door waterpasserende bestrating kan het regenwater infiltreren op de plek waar het valt. Daarom ontwikkelde Vandersanden Drainflow® waterpasserende straatbakstenen met een groot infiltrerend vermogen: > 1.100 l/s/ha.  

Dit zijn straatbakstenen met de kwaliteit van klassieke straatbakstenen én met waterinfiltrerende eigenschappen. De toepassing vermijdt andere complexe en kostbare ingrepen zoals de aanleg van aparte rioleringen voor hemelwater. Het is praktisch en goed in te passen in de bestaande bebouwde omgeving. 

Maatwerk 

Klimaatadaptatie gaat verder dan waterpasserende bestrating in een project. Elke stadswijk en iedere dorpskern is anders. Wie wil investeren in een duurzame openbare ruimte, moet integrale systeemoplossingen toepassen die inspelen op (hyper)lokale doelen en uitdagingen.  

Meer weten? Ga naar www.vandersanden.com/klimaatadaptatie en vraag gratis het kennisdocument infiltrerende verharding aan. 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Meer ruimte voor groen in gemeenten is nog niet vanzelfsprekend

21 nov om 13:14 uur
Om in te spelen op het veranderende klimaat moeten we het groen meer de ruimte geven, dat besef leeft breed.…
Lees verder »
flash_onNieuws

Slimme klimaatoplossingen in vernieuwde Oosterlaan in Zwolle

21 nov om 11:59 uur
In de afgelopen maanden heeft de gemeente Zwolle de Oosterlaan onder handen genomen. De historische uitstraling…
Lees verder »
descriptionArtikel

Metingen Kerb-IT: lokale infiltratie met positief effect openbaar groen

19 nov om 16:37 uur
Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem dat reguliere buien afvangt en laat infiltreren. Water dat op…
Lees verder »
descriptionArtikel

Op een speelse manier zicht krijgen op beste route naar klimaatbestendig project

13 nov om 11:33 uur
Het veranderende klimaat raakt ons allemaal en heeft een forse impact op onze leefomgeving. In de zomer hebben we…
Lees verder »
flash_onNieuws

Breda, Almelo en Hollands Kroon wippen meeste tegels

8 nov om 18:01 uur
De gemeenten Breda, Almelo en Hollands Kroon hebben in 2022 de meeste tegels per inwoner gewipt. Den Haag haalde…
Lees verder »
flash_onNieuws

De kansen en risico’s van groenblauwe oplossingen 

7 nov om 13:53 uur
Van zeef naar spons. Met die mooie metafoor duiden we de groenblauwe oplossingen ook wel aan die een antwoord…
Lees verder »
descriptionArtikel

Watercompensatie met open water versterkt verdroging

5 nov om 13:45 uur
Nederland staat wereldwijd bekend om zijn strijd tegen het water. We zijn goed in het bergen en afvoeren van grote…
Lees verder »
Vliegenbos Amsterdam
flash_onNieuws

Een derde oppervlakte Amsterdam beschermd groengebied

31 okt om 09:09 uur
Amsterdam breidt het beschermde groen in de stad uit naar ongeveer 72 vierkante kilometer, een derde van het…
Lees verder »