Klimaatadaptief parkeren verdient meer aandacht

woensdag 8 november 2023

Afkoppeling van afstromend regenwater naar wadi’s in woonwijk in aanleg Hof van Holland te Lent

De afwatering van parkeerterreinen en -plaatsen krijgt lang niet altijd de aandacht die het verdient. Het wordt meestal gezien als een noodzakelijk kwaad met een nauwelijks terug te verdienen kostenplaatje. Daarbij is parkeerplaatsafwatering niet iets dat je tegenkomt in glossy architectuurmagazines. Toch zien we dat steeds meer gemeenten en bedrijven zich realiseren dat een goede afwatering van parkeerplaatsen belangrijk is voor regenwatermanagement in het bijzonder en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het algemeen. Hauraton draagt hieraan graag een steentje bij.

Opvang van grotere hoeveelheden water

Parkeerterreinen bestaan vaak uit grote oppervlakken waar tijdens zware buien een groot volume aan water tegelijkertijd afstroomt. Dit water kan zich makkelijk verzamelen in kuilen of putten, met als gevolg plassen rondom de auto bij het instappen of nog ergere wateroverlast.

Lijngoten hebben een zeer grote opvangcapaciteit, waardoor ze aanzienlijk meer water tijdelijk kunnen bufferen en afvoeren dan kolken. Via hydraulische berekeningen is goed op toekomstige buien te anticiperen. Dat zorgt voor een ontwerp met volledige wateropname en een klimaatadaptief afwateringssysteem.

Lijngoten passen beter in de Hemelwaterverordening

De Kaderrichtlijn Water 2000/60/EC en de Waterwet (artikel 3.5) verplichten gemeenten om regels rond afvloeiend hemelwater te verankeren in lokale regelgeving. Veel gemeenten leggen deze zorgplicht vast in een Hemelwaterverordening. De kern is het voorkomen dat hemelwater samen met afvalwater in het riool terechtkomt.

Lijngoten kunnen hemelwater snel en eenvoudig lokaal afkoppelen naar een wadi, een natuurlijke waterloop, een grijswaterbekken of een groenstrook. Zo bevorderen lijngoten de biodiversiteit rondom het parkeerterrein, zoals in het project op de foto. Met speciaal filtersubstraat in de goten of de wadi is het zelfs mogelijk om een groot deel van de schadelijke stoffen op het wegdek uit het afstromende regenwater te zuiveren.

Obstakelvrije oppervlakken

Het is soms best een uitdaging om zonder te slingeren met een winkelwagen vol boodschappen bij de auto te komen. Vervolgens wil je dat de kar blijft staan en vooral niet tegen benen of bumper drukt. Kolken zorgen voor een onregelmatig oppervlak door kuilen in de bestrating. Een lijngoot daarentegen voert met slechts een zeer lichte helling al voldoende hemelwater af. Hierdoor kunnen winkelwagens, rolstoelen en kinderwagens in een rechte lijn naar de auto worden geduwd. Bonus: een besparing op plaatsingstijd en grondverzet op het totale afwateringssysteem.

Esthetisch met een hoge belastingsklasse

Bij Hauraton hebben we een breed scala aan afdekkingen. Hierdoor is het makkelijk om een designgoot te kiezen die aan de ene kant past bij het straatbeeld en aan de andere kant een hoge belastingsklasse heeft. Zo is het afwateringssysteem bestand tegen wringlasten van draaiende autobanden en kunnen transporters en vrachtwagens van de parkeerplaats gebruik maken om winkels te bevoorraden of pakketten af te leveren. De gootelementen van Hauraton zijn gemaakt met 100 procent recyclebaar kunststof of met basaltvezels versterkt beton uit natuurlijke grondstoffen.

Kabelmanagement voor elektrische auto’s

Steeds meer elektrische auto’s hebben steeds meer laadstations nodig. De aanvoer van stroom kan snel en obstakelvrij via kabelgoten. Deze kabelgoten moeten overrijdbaar zijn voor alle verkeer dat normaal gesproken op de parkeerplaats komt. Hiervoor beschikt Hauraton over kabelgoten met speciale gesloten afdekkingen in een belastingsklasse tot en met E600. De functie van kabelgeleiding is te combineren met de functie van afwatering via een speciale tray in de goot. Dat betekent dus één goot voor afwatering en kabelgeleiding tegelijk.

Heeft u een parkeerproject en wilt u met ons sparren over een klimaatadaptieve afwatering die voldoet aan alle normen en zorgt voor gebruiksgemak? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer.

#hemelwaterverordening #breeam #afwatering #klimaatadaptatie #wateroverlast

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Klimaat Expo: Mobiele waterkering van Waterschot B.V. beschermt tegen waterschade

8 apr om 09:51 uur
Op de Nationale Klimaat Expo tonen verschillende exposanten hun innovaties om zo hun vakgenoten en -collega's te…
Lees verder »
descriptionArtikel

Samen herstellen we de waterkringloop

8 apr om 09:25 uur
Hevige regenbuien en extreme droogte zorgen ervoor dat we steeds beter moeten nadenken over een klimaatbestendige…
Lees verder »

Klimaat Expo: Hemelwater afvoeren zonder buizen met de kolkgoot van Nering Bögel

2 apr om 08:52 uur
Op de Nationale Klimaat Expo tonen weer verschillende exposanten hun innovaties om zo hun vakgenoten en -collega's…
Lees verder »
descriptionArtikel

Young professional in de openbare ruimte: Thijs Ebbers

21 mrt om 14:53 uur

Ook in de openbare ruimte is de zoektocht naar een nieuwe generatie gaande. Straatbeeld geeft ter inspiratie in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Objectieve data voor Hilversum met de Groene Stad Challenge

21 mrt om 09:58 uur

De Groene Stad Challenge geeft een gedetailleerd beeld van de groene stand van zaken in een gemeente en inzicht…

Lees verder »
descriptionArtikel

Onderzoek naar de waterbergende weg: we volgen de druppel door het hele systeem

19 mrt om 09:03 uur

Met meer dan een meter neerslag was het recordnat in Nederland in het afgelopen jaar. Maar 2023 kende ook…

Lees verder »
descriptionArtikel

Expertcolumn Luuk Postmes: Verwondering

14 mrt om 10:55 uur

Blijf je verwonderen, daar wordt de wereld beter van. En groener! Luuk Postmes van de gemeente Eindhoven  heeft…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe KPI’s voor biodiversiteit in de openbare ruimte

12 mrt om 16:49 uur

In steden en op het platteland staat de natuur onder druk. De populaties van eerder veelvoorkomende soorten,…

Lees verder »