Klimaatadaptief parkeren verdient meer aandacht

woensdag 8 november 2023

Afkoppeling van afstromend regenwater naar wadi’s in woonwijk in aanleg Hof van Holland te Lent

De afwatering van parkeerterreinen en -plaatsen krijgt lang niet altijd de aandacht die het verdient. Het wordt meestal gezien als een noodzakelijk kwaad met een nauwelijks terug te verdienen kostenplaatje. Daarbij is parkeerplaatsafwatering niet iets dat je tegenkomt in glossy architectuurmagazines. Toch zien we dat steeds meer gemeenten en bedrijven zich realiseren dat een goede afwatering van parkeerplaatsen belangrijk is voor regenwatermanagement in het bijzonder en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het algemeen. Hauraton draagt hieraan graag een steentje bij.

Opvang van grotere hoeveelheden water

Parkeerterreinen bestaan vaak uit grote oppervlakken waar tijdens zware buien een groot volume aan water tegelijkertijd afstroomt. Dit water kan zich makkelijk verzamelen in kuilen of putten, met als gevolg plassen rondom de auto bij het instappen of nog ergere wateroverlast.

Lijngoten hebben een zeer grote opvangcapaciteit, waardoor ze aanzienlijk meer water tijdelijk kunnen bufferen en afvoeren dan kolken. Via hydraulische berekeningen is goed op toekomstige buien te anticiperen. Dat zorgt voor een ontwerp met volledige wateropname en een klimaatadaptief afwateringssysteem.

Lijngoten passen beter in de Hemelwaterverordening

De Kaderrichtlijn Water 2000/60/EC en de Waterwet (artikel 3.5) verplichten gemeenten om regels rond afvloeiend hemelwater te verankeren in lokale regelgeving. Veel gemeenten leggen deze zorgplicht vast in een Hemelwaterverordening. De kern is het voorkomen dat hemelwater samen met afvalwater in het riool terechtkomt.

Lijngoten kunnen hemelwater snel en eenvoudig lokaal afkoppelen naar een wadi, een natuurlijke waterloop, een grijswaterbekken of een groenstrook. Zo bevorderen lijngoten de biodiversiteit rondom het parkeerterrein, zoals in het project op de foto. Met speciaal filtersubstraat in de goten of de wadi is het zelfs mogelijk om een groot deel van de schadelijke stoffen op het wegdek uit het afstromende regenwater te zuiveren.

Obstakelvrije oppervlakken

Het is soms best een uitdaging om zonder te slingeren met een winkelwagen vol boodschappen bij de auto te komen. Vervolgens wil je dat de kar blijft staan en vooral niet tegen benen of bumper drukt. Kolken zorgen voor een onregelmatig oppervlak door kuilen in de bestrating. Een lijngoot daarentegen voert met slechts een zeer lichte helling al voldoende hemelwater af. Hierdoor kunnen winkelwagens, rolstoelen en kinderwagens in een rechte lijn naar de auto worden geduwd. Bonus: een besparing op plaatsingstijd en grondverzet op het totale afwateringssysteem.

Esthetisch met een hoge belastingsklasse

Bij Hauraton hebben we een breed scala aan afdekkingen. Hierdoor is het makkelijk om een designgoot te kiezen die aan de ene kant past bij het straatbeeld en aan de andere kant een hoge belastingsklasse heeft. Zo is het afwateringssysteem bestand tegen wringlasten van draaiende autobanden en kunnen transporters en vrachtwagens van de parkeerplaats gebruik maken om winkels te bevoorraden of pakketten af te leveren. De gootelementen van Hauraton zijn gemaakt met 100 procent recyclebaar kunststof of met basaltvezels versterkt beton uit natuurlijke grondstoffen.

Kabelmanagement voor elektrische auto’s

Steeds meer elektrische auto’s hebben steeds meer laadstations nodig. De aanvoer van stroom kan snel en obstakelvrij via kabelgoten. Deze kabelgoten moeten overrijdbaar zijn voor alle verkeer dat normaal gesproken op de parkeerplaats komt. Hiervoor beschikt Hauraton over kabelgoten met speciale gesloten afdekkingen in een belastingsklasse tot en met E600. De functie van kabelgeleiding is te combineren met de functie van afwatering via een speciale tray in de goot. Dat betekent dus één goot voor afwatering en kabelgeleiding tegelijk.

Heeft u een parkeerproject en wilt u met ons sparren over een klimaatadaptieve afwatering die voldoet aan alle normen en zorgt voor gebruiksgemak? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer.

#hemelwaterverordening #breeam #afwatering #klimaatadaptatie #wateroverlast

Meer artikelen met dit thema

Greenline, de nieuwe generatie grasvoegensteen

23 okt om 16:01 uur

De Greenline- Grasvoegensteen is ontwikkeld met het oog op een stedelijke omgeving waarin architecten en…

Lees verder »

GroundLevel introduceert duurzame afwerking van het boom-plantgat: Boomrooster Ecologico

10 okt om 15:34 uur

De openbare ruimte wordt tegenwoordig steeds vaker verrijkt met straatmeubilair van alternatieve circulaire…

Lees verder »
descriptionArtikel

Afkoppelen van regenwater in de Kapelstraat in Ophemert

27 sep om 08:19 uur

De Kapelstraat in Ophemert heeft hoogteverschil en dat leidde regelmatig tot wateroverlast. Daarom is gekozen…

Lees verder »

De straat als spons

26 sep om 10:14 uur

Het klimaat verandert, hevige langdurige regenbuien komen steeds vaker voor. Het nadenken over en het toepassen…

Lees verder »
descriptionArtikel

'We moeten serieus aan de slag met herstel van biodiversiteit'

24 sep om 16:51 uur

Zowel wereldwijd als landelijk staat de biodiversiteit flink onder druk, de soortenrijkdom neemt af en dat…

Lees verder »
rerer
descriptionArtikel

Focus op: exposanten Vakbeurs Openbare Ruimte uitgelicht

22 sep om 11:31 uur
Op 27 en 28 september vindt de Vakbeurs Openbare Ruimte plaats in de Utrechtse Jaarbeurs. Tijdens de beurs zijn…
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Vandersanden

22 sep om 10:30 uur
De klimaatadaptieve uitdagingen in de openbare ruimte zijn helder. Vandersanden staat u daarom bij in uw routes…
Lees verder »

Vakbeurs Openbare Ruimte, Focus Op: Struyk Verwo Infra

22 sep om 10:15 uur
Struyk Verwo Infra staat voor de meest duurzame, aantrekkelijke en slim ingerichte buitenruimte. Met ons…
Lees verder »