Artikel

Bomenmanagement in de dynamische buitenruimte

Het willen hebben van (grote) bomen in de stedelijke omgeving betekent per definitie omgaan met een onnatuurlijke situatie. Dat wil zeggen dat een boom het liefst in het bos staat en niet in de verharding, ingeklemd tussen gebouwen, wegen en kabels en leidingen.

Toch zijn we het ondertussen allemaal eens met elkaar dat bomen in de stad van onschatbare waarde zijn voor ons welzijn en een cruciale rol spelen in het tegengaan van de opwarming van onze steden.


Quercus levert de kennis en kunde die nodig is om bomen in de stad natuurlijk en veilig te laten gedijen. Dat vereist uitgekiend bomenmanagement; zeker als die buitenruimte ook nog eens continue onderhevig is aan veranderingen en aan steeds hogere (klimaat)eisen moet voldoen. 


Wij denken mee in ontwerpprocessen, realiseren hoogwaardige aanplantprojecten en zorgen met toegewijd bomenbeheer dat bomen volledig tot hun recht en functie komen in de stedelijke omgeving.


En juist op het moment als bomen tot volwasdom zijn gekomen en optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving, intensiveert de druk op die omgeving om te veranderen, te vernieuwen en zich aan te passen aan de eisen van de tijd. 


In die dynamische buitenruimte zijn het de bomen die als langlevende monumenten, als vaste bakens, telkens weer opnieuw een plek zouden moeten krijgen. Deze aspecten moeten al bij het allereerste ontwerp van de buitenruimte meegenomen worden.


Quercus heeft alle knowhow in huis om ervoor te zorgen dat dergelijke ‘boom-inpassingsprojecten’ een succes worden. Dat begint met goed kijken (boven en onder de grond), gedegen onderzoek en een scherpe analyse. 

Het advies wat daaruit volgt is eenduidig, praktisch en optimaal afgestemd op het civiele proces zodat ook de ‘grijze’ aannemer achter het ‘groene’ belang gaat staan. En wat is er nou mooier dan een spiksplinternieuwe weg met blinkend asfalt, geflankeerd door grote bomen die de tand des tijds met gemak nog een jaar of honderd kunnen doorstaan?

 

Deel dit artikel